Otetaan käyttöön ruuhkamaksut!

Posted on Posted in Uncategorised

Liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin neljänneksen keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Suomen on puolitettava liikenteen päästöt 2030 mennessä ja tämän tavoitteen saavuttamiseen liittyy olennaisesti ruuhkamaksut:

  • Tieliikenne tuottaa tällä hetkellä 94 % liikenteen päästöistä.
  • 50 %  tieliikenteen päästöistä johtuu yksityisautoilusta.
  • Yli 40 % Suomessa ajetuista automatkoista on kaupunkiseuduilla tapahtuvia alle viiden kilometrin matkoja.
  • Useat mallinnukset ja asiantuntija-arviot osoittavat, että ruuhkamaksut kuuluvat tehokkaimpiin keinoihin vähentää liikenteen päästöjä kaupunkiseuduilla.
  • Ruuhkamaksut kannustaa siirtymään ilmaston kannalta kestävämpiin liikkumismuotoihin kuten käyttämään julkista liikennettä, kävelemään tai pyöräilemään.
  • Ruuhkamaksut kohdistuu autoiluun siellä missä vaihtoehtoja autoilulle on eniten.
  • Ruuhkamaksuista kerätyt varat ohjataan julkisen liikenteen kehittämiseen ja näin mahdollistetaan autoton liikkuminen yhä useammalle.
  • Esim. Tukholmassa ruuhkamaksut ovat vähentäneet keskustan liikennemääriä viidenneksellä ja valtaosa asukkaista on ollut järjestelmään tyytyväisiä.
  • Ruuhkamaksuista seuraava autoilun väheneminen on myös eduksi heille, jotka syystä tai toisesta ovat täysin riippuvaisia autosta arjessaan. Katutilaa vapautuu välttämättömälle autoliikenteelle. 

Vihreiden nuorten kannanotto aiheesta löytyy täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *