Budjettivaltuusto ja Sörnäistentunneli 24.11.2021

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänään Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli kahta isoa ja merkittävää asiaa: kaupungin ensi vuoden budjettia sekä sörnäistentunnelia. Puheenvuoroni Helsingin ensi vuoden talousarviosta: Bästa fullmäktigeledamöter, Helsingfors budget för året 2022 satsar på återhämtning från koronakrisen, tacklar bristen på arbetskraft och satsar på invånarnas mentala hälsa. Dessutom ser vi till att staden investerar hållbart i spårvägar, cykelbanor och uppehållet […]

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021: Ramsinniementie 18, Karhunkaataja ja hyviä puistosuunnitelmia Pornaistenniemellä ja Pasilassa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänään päätimme estää rakentamisen Ramsinniemen metsään. Palautimme kaupunkiympäristölautakunnassa Ramsinniementie 18 asemakaavan takaisin valmisteluun edellyttäen, että alueella tehdään kattavat luontoinventoinnit ja vasta sen jälkeen pohditaan alueen kaavoitusta uudelleen. Asuinrakentamista ei alueella tule mielestäni toteuttaa, mikäli sitä ei ole mahdollista sovittaa yhteen arvokkaiden luontokohteiden kanssa. Uudessa kaupunkistrategiassa olemme linjanneet, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Kaupunkipolitiikassa […]

Helsingin metsien tulee antaa vanheta rauhassa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Helsingin metsien luonnonhoito vaatii nopeaa uudistamista. Kiihtyvän luontokadon aikakaudella metsiä tulisi yksinkertaisesti jättää “hoitamatta” ja “uudistamatta” ja antaa vanheta rauhassa. Yleinen kansalaismielipidekin on kaupunkimetsien hoidon suhteen muuttunut. Enää ihmiset eivät arvosta väljiä harvennettuja metsiä, vaan haluavat lahopuuta ja ryteikköä. Vanhaa metsää, josta löytyy monimuotoista luontoa. Ajoimme uuteen kaupunkistrategiaan kirjauksen siitä, että virkistys- ja luontoalueiden metsissä […]

Helsingin budjettiesitys 2022

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Helsingin päätöksenteon suunta on muuttunut. Ensi vuoden budjettiesitystä on laadittu alun alkaen puolueiden yhteistyöllä sen sijaan, että kokoomuslainen pormestari ensin julkaisisi todella niukan talouskuria ajavan budjettiesityksen, johon muut puolueet taistelisivat julkisten ulostulojen siivittämänä lisää rahaa. Helsingin rahojen käytön ei tule olla liikaa yhden ihmisen varassa. Yhteisellä tekemisellä saavutetaan parempi ja tasapainoisempi lopputulos. Aiempien vuosien haasteet […]

Sörnäistentunneli on räikeässä ristiriidassa Helsingin ilmastotavoitteiden kanssa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ilmastotoimet ovat löytäneet tiensä useiden puolueiden juhlapuheisiin, mutta käytännön politiikka on edelleen vahvasti ristiriidassa ilmastokriisin torjunnan kanssa. Kaupunkiympäristölautakunta puolsi tänään 180 miljoonan euron Sörnäistentunnelin rakentamista. Tunneli lisää autoilua ja vähentää kestävien kulkumuotojen käyttöä, eli siis lisää päästöjä ja tukee juuri sellaista liikennejärjestelmää, josta meidän pitäisi ilmastokriisin nimissä pyrkiä mahdollisimman nopasti eroon. Tunnelihanke eteni palautusesityksestämme huolimatta […]

Kasvun paikka? Puheeni Helsingin strategiavaltuustossa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Helsingin uusi kaupunkistrategia osoittaa, kuinka olemme kaupunkina ja yhteiskuntana vihdoin heränneet globaaleihin ympäristökriiseihin. Aikaistamme hiilineutraalisutavoitettamme, asetamme tavoitteen nollapäästöille, suojelemme kaupunkiluonnon monimuotoisuutta säästämällä arvokkaimmat luontoalueet rakentamiselta ja perustamalla uusia luonnonsuojelualueita joka vuosi. Lisääntynyt ymmärrys ympäristökriisien juurisyistä on nostanut nykyisen talousjärjestelmän ongelmat pintaan. Tänä vuonna myös Euroopan ympäristökeskus (EEA) otti kantaa siihen, että saattaa olla mahdotonta täysin […]

Helsingin uusi kaupunkistrategia on voitto luonnolle ja ilmastolle

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Helsinki aikoo kiristää ilmastotoimiaan ja suojella arvokkaimmat luontoalueensa rakentamiselta. Näin linjataan pormestarin esityksessä uudeksi kaupunkistrategiaksi, joka saatuaan valtuuston hyväksynnän ohjaa Helsingin päätöksentekoa seuraavat neljä vuotta. Vihreiden kädenjälki näkyy strategiaesityksessä todella vahvasti. Listaan alle tärkeimpiä nostoja ilmaston ja luonnon kannalta: Helsingin hiiineutraaliustavoitetta kiristetään vuodesta 2035 vuoteen 2030 Helsingin tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt vuonna 2040 Helsinki ei […]

Stansvikin metsäluonto on suojeltava

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Jätin tänään valtuustoaloitteen asemakaavoituksen käynnistämisestä uudelleen Stansvikinkallion osalta. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on globaali ympäristökriisi, jonka pysäyttämiseksi myös Helsingin on tehtävä osansa. Lähiluonnolla on myös suuri merkitys niin ihmisten hyvinvoinnille kuin ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Stansvikinkallioiden kaavoituksen uudelleen miettiminen luontoarvojen osalta on jo pitkään ollut vihreässä valtuustoryhmässä keskustelujen alla ja noussut meille tärkeäksi strategiatavoitteeksi. Siksi teimme asiasta myös […]

Hiilineutraali Suomi 2035 ei ole enää vain sanoja paperilla

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Hiilineutraali Suomi 2035 ei ole enää pelkkä slogan tai tyhjä tavoite. Suomen hallitus on budjettiriihessä tehnyt tarvittavat päätökset ilmastotoimista, joita toteuttamalla Suomesta tulee maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio vuonna 2035. Toimien vaikuttavuutta tulevat vielä arvioimaan tutkijat ja ilmastopaneeli. Jos toimia tarvitaan lisää, niitä tehdään tutkittuun tietoon perustuen. Niin sanottu perälauta ei tullut helposti ja siitä piti […]

Kaupunginvaltuusto 25.8.2021 – Kruunusillat

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänään käsittelemme Helsingin valtuustossa Kruunusiltoja, eli Kruunuvuorenrannasta Helsingin keskustaan Hakaniemen kautta menevää raitiotieyhteyttä. Helsingin kaupunkisuunnittelussa keskeistä on suunnitella sellaista kaupunkia, jossa ihmiset voivat elää mahdollisimman vähäpäästöistä elämää. Liikenteen päästövähennykset ovat Helsingissä haastavimmasta päästä. Koska meidän kaupunkeja on viimeiset puoli vuosisataa rakennettu lähinnä autoille, ei kestävyysmurros vähäpäätöiseen liikenteeseen tapahdu pienillä hienosäädöillä, vaan tarvitaan koko liikennejärjestelmän ja […]