Oikeudenmukainen verojärjestelmä ei sisällä satojen miljoonien tukia kaikista rikkaimmille!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Veroista puhuminen ei ehkä saa ihan jokaista meistä syttymään, mutta jos käännetään asia niin päin, että miltä kuulostaa 400 miljoonan euron vuosittainen verotuki Suomen kaikista rikkaimmille ihmisille? Vähän mittakaavaa, 400 miljoonalla eurolla saisi esimerkiksi: – kolminkertaistettua luonnonsuojelun rahoituksen – maksuttoman toisen asteen koulutuksen nelinkertaisesti – melkein kaikille suomalaisille puolikkaan perustulon. Listaamattomien yritysten osinkoverohelpotukset on meidän […]

Helsinki ansaitsee kansallisen kaupunkipuiston!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Julkaistu 14.5.2020 Helsingin vihreiden blogissa. Helsingin Vihreät kaupunginvaltuutetut kannattavat Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin. Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja puiston perustamisesta päättäminen on tällä hetkellä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Lautakunnalle esitelty päätösehdotus on, ettei selvitystä jatketa eikä puistoa perusteta. Vaikka esityksessä on muita hyviä ehdotuksia Helsingin viheralueisiin panostamiseksi, se on meille Vihreille pettymys. Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden kulttuuri- […]

Lukukausimaksut on kuolleena syntynyt ajatus

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Minulle korkeakoulutus oli melkein itsestäänselvyys. Pystyin asumaan pitkään porukoiden luona, omat vanhemmat oli korkeakoulutettuja ja kannusti opiskeluun, mulla oli kiva osa-aikatyö ja varmuus siitä, että jos joskus tulee tiukka paikka taloudellisesti, niin on ihmisiä ympärillä jotka auttaa. Kaikki ei kuitenkaan tule tällaisista taustoista. Kaikilla ei ole varmuutta siitä, että joku ottaa vastaan jos putoaa. Kaikki […]

Lapinlahden ainutlaatuiset luonto- ja kulttuuriarvot on turvattava

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Lapinlahden vanha sairaala-alue puistoineen on helsinkiläisille tärkeä ja arvokas keidas kaupungin keskellä. Alueen tulevaisuus on herättänyt vilkasta kansalaiskeskustelua ja päätöksentekijän roolissa olen saanut aiheesta satoja viestejä ja yhteydenottoja. Meille vihreille on ensiarvoisen tärkeää, että alueen ainutlaatuiset kulttuuri- ja luontoarvot turvataan ja että mielenterveystoiminta alueella saa jatkua. Kaupunkiympäristölautakunta tulee huomenna tiistaina päättämään etenemisestä alueen tulevaisuuden tiimoilta. […]

Kaupunkipuisto Helsinkiin!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Teimme eilen pyörälenkki Vantaanjoen vartta pitkin Haltialaan ja sieltä Pitkäkosken ja Keskuspuiston kautta takaisin Kallioon. Vanhankaupunginlahti, Vantaanjoenlaakso, Tuomarinkylän kartanon alueet, Haltiala ja Keskuspuisto voisivat vastaisuudessa olla osa Helsingin kansallista kaupunkipuistoa. Seuraavina viikkoina tulemme kaupunkiympäristölautakunnassa keskustelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin. Helsingin upeat luonto- ja kulttuurikohteet yhdistävä kaupunkipuisto suojelisi arvokkaat alueet ja yhdistäisi ne kaupunkilaisten yhteiseksi tarinaksi siitä, […]

Lisääntyneet metsähakkuut ja suojelualueiden vähyys uhkaavat monia ympärivuotisia lintulajejamme

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon ja Metsähallituksen Luontopalvelujen tutkijoiden kanssa yhteistyössä tehty tutkimus osoittaa, kuinka lisääntyneet metsähakkuut ovat etenkin Etelä-Suomessa ajaneet monet yleisistä lintulajeistamme ahtaalle.   Tutkimusjakson aikan merkittävästi vähenivät hömö- ja töyhtötiainen, kuukkeli, pyy ja käpytikka. Koska luonnonsuojelualueita on Etelä-Suomessa vähemmän ja ne ovat kooltaan myös pieniä, on ympäröivien metsien hoidolla paljon merkitystä […]

Luonnon monimuotoisuuden vuosi 2020 ja uusi biodiversiteettisopimus

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tämän vuoden piti olla luonnon monimuotoisuuden vuosi. Vuoden aikana maailman maat neuvottelevat YK:n uuden biodiversiteettisopimuksen solmimisesta.   Oikeastaan monimuotoisuuskato piti pysäyttää tähän vuoteen mennessä, mutta toisin kävi. Aiheutamme tällä hetkellä kuudetta sukupuuttoaaltoa ja elämme ihmisen mukaan nimettyä geologista epookkia antroposeenia. Koska ihmisen vaikutukset koko maapallon muuhun luontoon ovat niin massiiviset, meidän mukaamme on jo nimetty geologinen […]

Perus- ja ihmisoikeuksia on kunnioitettava myös poikkeusoloissa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Poikkeusoloissa tunteet käy kuumina ja jokaisella on oma tapansa reagoida kriisitilanteeseen. Jotkut ei halua ymmärtää tilanteen vakavuutta ja toiset taas käy ylikierroksilla huolesta ja epävarmuudesta. Koronakriisin alkuajoista lähtien on ollut niitä äänenpainoja, jotka ovat vaatineet kovempia ja nopeampia rajoittavia toimia. Epävarmoina aikoina on ehkä inhimillistä kaivata enemmän ehdottomuutta. Ihmisten perusoikeuksia ei kuitenkaan tule koskaan rajoittaa ilman […]

Uusien hiilivoimaloiden rakentaminen ilmastokriisin aikakaudella ei ole vaihtoehto

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

(In English below) Uusien hiilivoimaloiden rakentaminen ilmastokriisin aikakaudella ei ole vaihtoehto.   Tuomitsemme yhdessä Saksan vihreiden nuorten kanssa uuden hiilivoimalan Datteln 4 avaamisen Saksassa. Suomen valtio-omisteinen yhtiö Fortum omistaa kohta enemmistön Uniperista, joka on vastuussa Datteln 4 voimalan rakentamisesta sekä massiivisista hiili- ja kaasuomistuksista.   Suomen hallituksen on oltava johdonmukainen ja varmistettava, että Fortum noudattaa […]

EU:n ilmastolaki on tärkeä, mutta liian lepsu

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

EU:n ilmastolakiesitys on askel oikeaan suuntaan ja todella tärkeä. Oikeudellisesti sitova laki velvoittaisi kaikkia jäsenmaita ilmastotoimiin. Laki ei kuitenkaan tällaisenaan ole riittävän kunnianhimoinen. Vuoteen 2030 mennessä EU:n tulisi leikata päästöjä 65 %, luopua hiilivoimasta ja alkaa suunnata 50 % budjettivaroistaan ilmastoinvestointeihin, jotta hiilineutraalisuuden saavuttaminen tarpeeksi ajoissa olisi mahdollista. Tuet fossiilisille polttoaineille ja muulle ilmastohaitalliselle toiminnalle […]