Europe of the Youth

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Last weekend young Greens from Finland and other European countries gathered together at our Europe of the Youth -event in Hämeenlinna. Greens are on the rise in many countries in the EU. Now it’s the time to deliver on social justice and environmental responsibility, to protect human rights and promote feminism on an European level. Elections are coming in a few weeks!

All the inspiring and empowering speeches from our keynote speakers and encounters with young greens from around Europe reminded once again about why this green movement is so unique and powerful. We are not in politics because we necessarily want to become politicians. We are activists that want to make a change and strive towards a common goal of climate and social justice, feminism and respect of human rights.

Politics is not only about superstar politicians gaining a lot of votes in elections. No world changing movement can rely on only a few famous people. A powerful movement needs a lot of people working towards a common goal. This weekend reminded us again about how many we are and how we can become even more. We are inviting everyone to join the movement for a brave and green Europe!

 

2281 kertaa kiitos!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Huhhuh 2281 ääntä eduskuntavaaleissa! Kiitos kaikille äänestäneille ja upealle kampanjatiimille! Tästä on hyvä jatkaa työtä luonnonsuojelun, ilmaston ja yhdenvertaisuuden eteen ?

Vihreät nuoret saivat upean vaalivoiton ja 3 nuorta kansanedustajaa! Onnittelut upeille vastavalituille kansanedustajille Iiris Suomelalle, Bella Forsgrenille ja Sofia Virralle!

Vihreillä on nyt 20 paikkaa eduskunnassa, se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin!

Amandan ja Emman luontoteesit

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised
Suomen luonto tarvitsee puolustajaansa enemmän kuin koskaan.
 
Joka yhdeksäs lajimme on uhanalainen ja globaalisti tapahtuva ihmisen aiheuttama kuudes sukupuuttoaalto uhkaa myös meidän ihmisten elämän edellytyksiä, jos toimiin ei ryhdytä ripeästi. Emma Kari on pitkään ollut mulle vahvan ympäristöpoliitikon esikuva. Me ollaan aidosti huolissamme Suomen luonnon tilasta ja kirjoitettiin sen vuoksi yhdessä luontoteesit ensi hallituskaudelle. On aika ryhtyä toimiin. Näytä luontosi ja äänestää Vihreää sunnuntaina 14.4 vaalipäivänä.
 

1. Suojellaan metsiä ja soita

 
Metsiä hakataan enemmän kuin koskaan, vaikka luontomme monimuotoisuus heikkenee ja metsien rooli hiilinieluna kasvaa. Suomen metsätaloutta on uudistettava luonnon ja ilmaston kannalta kestäväksi. Hakkuumääriä on rajoitettavat, avohakkuut on lopetettava valtion mailla ja turvemailla. Metsänomistajille on luotava hiilensidontaan kannustava tukijärjestelmä. Soidensuojeluohjelma on toteuttavat kokonaisuudessaan ja luonnonsuojelun määrärahoja nostettava tuntuvasti.
 

2. Virtavedet vapaiksi

 
Kalakantojen luontainen lisääntyminen on palautettava ja vesistöjemme tilaa parannettava. Vesilaki on uudistettava, jotta vesiluonnon monimuotoisuus saadaan turvattua. Istutuksista on siirryttävä kalojen luontaisen elinkierron tukemiseen ja kutualueiden ennallistamiseen. Sähköntuotannon kannalta merkityksettömät pienvesivoimalat on purettava ja suuremmat vesivoimalat on velvoitettava rakentamaan kalateitä. Vesien hyvä tila ja vesienhoidon rahoitus on turvattava niin sisämaassa kuin Itämerellä.
 

3. Lisää kasvisruokaa

 
Ruokapolitiikkaa on uudistettava niin luonnon monimuotoisuuden, ilmaston kuin eläinten oikeuksien takia. Maataloustukia on kohdennettava kasviperäiseen tuotantoon ja ilmastopositiivisten viljelymenetelmien käyttöä on lisättävä. Samalla kasvisruokaa on suosittava julkisissa ruokailuissa sekä ilmastoystävällisellä verotuksella. Eläinsuojelulaki on uudistettava pohjaten uusimpaan tutkimustietoon eläinten hyvinvoinnista tavoitteena selvästi parantaa tuotantoeläinten hyvinvointia. Turkistarhaus, parsinavetat ja tuotantoeläinten häkit on kiellettävä siirtymäajalla.
 

4. Suomi hiilineutraaliksi 2030

Ilmastonmuutos on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Suomesta pitää tehdä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden käyttämiselle on asetettava eräpäivät. Kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käyttö on lopetettava 2020-luvulla ja maakaasun ja liikenneöljyn 2030-luvulla. Metsien hiilinieluja on kasvatettava, ilmastolle haitalliset tuet on ajettava alas, liikenne on siirrettävä raiteille ja sähköiseksi sekä vietävä läpi vihreä verouudistus.

 

5. Turvataan ympäristöhallinto

Vahva ja itsenäinen ympäristöhallinto on luonnon paras suoja. Riippumattomien ympäristö- ja kalatalousviranomaisten mahdollisuuksia valvoa yleisen edun toteutumista on vahvistettava. Siirretään uhanalaisia eläimiä koskeva politiikka maa- ja metsätalousministeriön hallinnasta ympäristöministeriön hallintaan. Turvataan ympäristötutkimuksen rahoitus sekä lisätään resursseja ympäristörikosten selvittämiseen ja valvontaan.

5 tärkeintä ilmastotekoa seuraavalle hallituskaudelle!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised
Suomen on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoite tarkoittaa Suomen kannalta hiilineutraaliuuteen pyrkimistä jo 2030, kun otetaan huomioon Suomen aiemmat päästöt ja historiallinen vastuu. Ilmastotoimilla alkaa olla kiire, ja seuraava hallituskausi tulee olemaan käänteentekevässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Seuraavan hallituskauden alussa onkin tärkeää asettaa riittävän tiukat päästövähennystavoitteet, jotta ilmastotoimet eivät jää vain puheiden tasolle.
 
Tavoitteet korkealle: hiilineutraali Suomi 2030 ja vähintään 60 % päästövähennykset vuoden 1990-tasosta
 
Heti hallituskauden alussa on sovittava sitovista tavoitteista. Hiilineutraaliuuteen tuli pyrkiä jo viimeistään 2030, mikä edellytää vähintään 60 % päästövähennyksiä vuoden 1990-tasosta sekä hiilinielujen merkittävää kasvattamista. Suomen on laadittava toimenpideohjelma päästötavoitteisiin ja hiilineutraaliuuteen pääsemisestä. Asetetaan eräpäivät fossiilisten polttoaineiden käytölle. Turpeenpoltosta tulee luopua pikimmiten, maakaasusta ja polttoöljystä viimeistään 2030-luvulla.
 
2. Kasvatetaan hiilinieluja – suojellaan metsät ja suot ja tehostetaan maatalouden hiilensidontaa
 
Metsät ja suot ovat merkittävimmät hiilinielumme ja -varastomme. Tutkimukset ovat osoittaneet kuinka metsiemme hiilinielut ja -varastot ovat suurimmillaan matalilla hakkuutasoilla. Tämän vuoksi metsähakkuita on pienennettävä ja metsähallituksen tulostavoitteita laskettava. Tuetaan metsänomistajia metsänkasvattamisessa kasvatusmaksulla. Toteutetaan soidensuojeluohjelma ja kielletään avohakkuut turvemailla ja siirrytään valtion metsien hoidossa jatkuvaan kasvatukseen. Otetaan käyttöön hiiltä sitovia viljelymenetelmiä maataloudessa ja tehostetaan maaperän hiilensidontaa.
 
3. Luovutaan ilmastolle haitallisista yritystuista
 
Suomi tukee edelleen saastuttavaa teollisuutta joko suoraan tai verohelpotuksin miljardeilla euroilla. Fossiiliteollisuuden yritystuista on luovuttava mahdollisimman nopeasti ja teollisuutta ohjattava ilmastokestävään suuntaan. Esimerkiksi dieselin, työkoneiden ja turpeen alennetuista verokannat, kaivosten alennettu sähkövero, päästökauppakompensaatiot sekä teollisuuden energiaverojen palautukset ovat yritystukia, joista pitäisi luopua.
 
4. Tehdään liikenteestä päästötöntä
 
Viidennes Suomen päästöistä tulee liikenteestä. Liikenteen sähköistäminen ja saastuttavien liikkumismuotojen rajoittaminen ovat tärkeitä keinoja vähentää liikenteen ilmastokuormitusta. Otetaan käyttöön ruuhkamaksut kaupunkialueilla ja rakennetaan uusia asuinalueita julkisen ja kevyen liikenteen ehdoilla. Kielletään uusien polttomoottoriautojen myynti vuoteen 2027 mennessä. Tuetaan sähköautojen hankintaa, otetaan sähköautot käyttöön työsuhdeautoina ja laajennetaan latausverkkoa. Otetaan käyttöön lentovero ja lopetetaan Suomen eteläisten lentokenttien valtiontuki.
 
5. Vähemmän lihaa ja eläintuotantoa, enemmän kasvisruokaa ja kasviperäistä tuotantoa
 
Ruoantuotanto ja kulutus aiheuttavat viidenneksen suomalaisten kulutusperäisistä päästöistä. Vähentämällä lihan ja maitotuotteiden osuutta ruokavaliosta voidaan saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä. Maataloustuottajia on tuettava siirtymässä eläintuotannosta kasviperäisten proteiinien ja muiden viljelykasvien tuotantoon kohdistamalla maataloustukia uudelleen. Lihan hintaa on nostettava ottamalla käyttöön lihavero, joka ohjaa kuluttajia kasviperäisemmän ruokavalion pariin. Julkisessa ruokailussa kasvisvaihtoehdoista on tehtävä oletusvaihtoehto.
 
Ennakkoäänestys on käynnissä 9.4 asti ja vaalipäivä koittaa 14.4.2019. Minua voi Helsingissä äänestää numerolla 39!

Koijärvi 40 vuotta

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänä keväänä on kulunut 40 vuotta siitä, kun luonnonsuojelijat kahlitsivat itsensä kaivinkoneisiin pelastaakseen Koijärven lintukosteikon. Ympäristöliikkeestä syntyi myöhemmin Vihreä puolue.

Tuntuu aika hienolta olla osa tätä ympäristöliikkeen jatkumoa, joka on kasvanut vaihtoehtoliikkeestä valtavirraksi. Enää luonnonsuojelun ei tarvitse taistella olemassaolostaan samalla tavalla kuin 40 vuotta sitten ja isot ympäristöongelmat kuten ilmastonmuutos ovat päässeet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Vielä on töitä tehtävänä, jotta ympäristövaikutukset aidosti huomioidaan kaikessa päätöksenteossa, mutta me ollaan menossa oikeaan suuntaan.

Pidin Koijärvi-tilaisuudessa Vihreiden nuorten tervehdyksen. Vaikka me nuoret välillä syyllistämme vanhempia sukupolvia toimeettomuudesta ilmastonmuutoksen edessä, on vanhemmissa sukupolvissa myös ollut paljon niitä, jotka ovat taistelleet luonnon puolesta paljon vaikeammissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Näitä ihmisiä meillä on kiittäminen ympäristöliikkeen olemassaolosta ja elinvoimaisuudesta tänäkin päivänä.

Miksi Amanda? Risto “Ripa” Willamo, ympäristönsuojelutieteen yliopiston lehtori

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ripa Willamo, meidän ympäristönsuojelutieteen lehtori on inspiroinut satoja ellei tuhansia ympäristötieteilijöitä syväluotaavilla ja pedagogisesti upeilla luennoillaan. Ripa on haastanut meitä ajattelemaa asioita monista eri näkökulmista, käyttämään filosofiaa apuna maailman ymmärtämisessä ja kannustanut meitä kokonaisvaltaiseen ajatteluun.

Me eletään monimutkaisessa maailmassa, jossa ihminen aiheuttaa monenlaisia ongelmallisia muutoksia ympäristössään. Näiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan tieteteidenvälistä kokonaisvaltaista ymmärrystä niin ihmisen, yhteiskunnan kuin luonnon toiminnasta. Ympäristöongelmat on usein aiheuttanut liian kapeakatseinen lähestymistapa asioihin, jossa ympäristövaikutuksia ei olla osattu ottaa huomioon. Einsteinin sanoin, emme voi ratkaista ongelmia samalla ajattelutavalla kuin mitä me käytimme niitä luodessamme. Tarvitaan uudenlaista kokonaisvaltaista ajattelua, ja sitä olen oppinut etenkin Ripalta.

—–

Lektor i miljöskyddsvetenskap Ripa Willamo har lärt mej framförallt att tänka tvärvetenskapligt och ta flera olika synpunkter i beaktande då vi funderat över lösningar till komplicerade miljöproblem. Flera av våra nuvarande miljöproblem har förorsakats av för enkla och ensidiga förhållningssätt till saker, som har lett till att miljöpåverkningar glömts bort. Så som Einstein har poängterat kan vi inte lösa problem med samma sortens tänkande som vi använt då vi skapat problemen. Därför behöver vi ett nytt sätt att se på saker från flera olika synvinklar med hjälp av olika vetenskapsinriktningar. Bland annat det har jag lärt mej av Ripa.

Suomen kestävän kehityksen politiikkaa on parannettava ensi hallituskaudella!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised
Viime viikolla julkaistiin Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi. Suomi sai arvosanaksi 7. POLKU2030-hankkeessa arvioitiin Suomen onnistumista kestävän kehityksen edistämisessä sekä ehdotettiin konkreettisia suosituksia jatkosuunnista.
 
Suomen suurimmat haasteet kestävässä kehityksessä liittyvät ilmastonmuutokseen, ympäristön tilaan ja kulutukseen sekä yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Suomen suurin etu on vakaa yhteiskunta, toimiva demokratia ja halu toteuttaa kansalaisten osallisuutta.
 
Elämme tällä hetkellä yli maapallon ekologisten rajojen, mikä aiheuttaa niin ilmastonmuutosta kuin luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja muita ympäristöongelmia. Tarvitaan kiireellisiä toimia, joiden avulla elämäntapamme saadaan ekologisesti kestävälle pohjalle. Yhteiskunnallisen muutoksen on kuitenkin tapahduttava sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioiden. Tämän takia tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden yhteensovittamisesta.
 
YK:n Agenda2030 Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kokonaisvaltainen kehikko siitä, miten sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää maailmaa tulisi edistää. Toistaiseksi yksikään maa ei kuitenkaan ole esittänyt uskottavaa suunnitelmaa siitä, miten Agenda2030 tavoitteisiin päästään.
 
Seuraavan hallituksen tulee laatia kestävän kehityksen tiekartta vuoteen 2030 ja Agenda2030 tavoitteisiin pääseminen tulee ottaa hallitusohjelman perustaksi. Tehdään Suomesta esimerkkimaa siinä, miten sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilittomaan ja luonnon kannalta kestävään yhteiskuntaan saadaan aikaiseksi!

Nyt tarvitaan ilmastosankareita!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

 

Olen ilmastosankari!

Vaalikonevastausten ja Ilmastokiltti-lupauksen perusteella olen valmis edistämään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jotta Suomen päästöt saadaan kuriin ja pidettyä Pariisin ilmastosopimusken 1,5 asteen tavoitteessa.

Vihreät on ilmastokiltein eduskuntapuolue, mikä tarkoittaa sitä, että puolueemme ehdokkaat ovat vastanneet ilmastomyönteisimmin isojen vaalikoneiden kysymyksiin ja sitoutuneet Hiilivapaa Suomi -kampanjan Ilmastokiltti-lupaukseen.

Olemme valmiita asettamaan fossiilisille polttoaineille eräpäivät, ajamaan alas ilmastolle haitalliset yritystuet, vähentämään metsähakkuita, suojelemaan soita, sähköistämään liikenteen ja muuttamaan ruoantuoannon kasvipainotteisemmaksi.

1,5 asteen ilmastopolitiikka tarkoittaa sitä, että seuraavalla hallituskaudella tarvitaan isoja yhteiskunnallisia rakennemuutoksia kaikkialla yhteiskunnassa. Enää ei ole aikaa valita keinovalikoimasta helpoimpia ja mieluisimpia keinoja, vaan tarvitsemme niitä kaikkia. Meidän on niin taloudellisesti kuin teknisesti mahdollista saavuttaa ainakin 60 % päästövähennystavoite vuoden 1990 -tasosta vuoteen 2030 mennessä. Otetaan siis keinot käyttöön ja osoitetaan ilmastojohtajuutta!

Ilmastokiltteihin ehdokkaisiin voi tutustua Hiilivapaa Suomi -kampanjan verkkosivuilla.

Parhaan ilmastoystävällisin äänestyspäätökse saa tehtyä, kun yhdistää puolueiden ilmastolinjoista tehdyt kyselyt ilmastokiltin ehdokkaan valintaan.

Puolueiden ilmastokannoista on kysellyt mm

Suomen kuvalehti

WWF

Luonnonsuojeluliitto

Yle

 

#ihmisoikeuslupaus

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tämä viikko on rasismin vastainen viikko. Ihmisoikeuskysymyksistä puhutaan vaalitilaisuuksissa ihan liian vähän. Silti kyse on vahvasti ihmisten elämää määrittävistä perusoikeuksista. Niistä tulee pitää tiukasti kiinni.

Ihmisoikeuksista välittäminen merkitsee muun muassa sitä, että haluaa uudistaa translain itsemäärämisoikeutta kunnioittavaksi, että haluaa poistaa rasismin yhteiskunnastamme ja edistää esteettömyyttä ja kaikkien ihmisten yhdenvertaista osallistumista. Raiskauslainsäädäntö on muutettava suostumusperustaiseksi ja satenkaariperheitä kohdeltava yhdenvertaisesti muiden perheiden kanssa. Lupaan edistää ihmisoikeuksia, jos minut valitaan eduskuntaan.

Eläinten oikeudet on turvattava päätöksenteossa!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Osallistuin tällä viikolla Animalian vaalipaneeliin, jossa oli hyvää keskustelua puutteellisesta eläinlakiesityksestä (joka onneksi kaatui hallituksen mukana) ja eläinten aseman tunnustamisesta yhteiskunnassamme. Juridisesti eläimet tunnistetaan edelleen vain ihmisten omaisuutena, ei tuntevina yksilöinä, joilla on omat perusoikeudet.

Me ihmiset ollaan siitä erityislaatuinen laji, että me tiedostetaan muille eläimille aiheuttamamme kärsimys. Tästä syystä näen, että meillä on myös muista eläimistä poikkeava vastuu vähentää aiheuttamaamme kärsimystä. Meillä on mahdollisuus valita. Sen vuoksi meidän tulee pyrkiä eroon eläinten tehotuotannosta ja muusta eläinten hyväksikäytöstä niin pitkälle kuin se on mahdollista. Eläinsuojelulaki tulee uudistaa ensi hallituskaudella niin, että siinä kielletään eläinten pitäminen häkeissä, kielletään porsitushäkit ja parsinavetat sekä turkistarhaus.