Miksi talousjärjestelmäkritiikistä ei saa puhua?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viikonlopun nuorten ilmastokokouksessa päästiin tavanomaisten ilmastotoimien lisäksi keskustelemaan nykyjärjestelmän ongelmista. Kuinka ongelmallista on, että meidän hyvinvointiyhteiskunta on riippuvainen talouskasvusta, joka toistaiseksi pohjautuu luonnonvarojen kulutuksen kasvattamiseen? Miksi kukaan ei uskalla puhua tästä aika isosta kysymyksestä, kun meistä niin moni on samaan aikaan tietoinen meidän kestämättömän järjestelmän ongelmista?

Minäpä voin kertoa, miksi tästä on vaikea puhua.

Eilen illalla luin twitteristä viestejä, missä mua ja Vihreän Langan päätoimittajaa Riikka Suomista haukutaan niin idiooteiksi kuin lapsellisiksi ja missä vääristellään ja tahallaan ymmärretään väärin sitä, mitä olen yrittänyt sanoa. Riikan twiitin seurauksena, jossa siteerataan mun kommenttia liittyen systeemikritiikkiin, sadat miesoletetut taloustietäjät ovat hyökänneet vastaiskuun, kertomaan miten asiat oikeasti ovat. Joitakin asiallisia keskustelunavauksia lukuunottamatta, koko keskustelu tuntuu enemmän vaientamiselta kuin molemminpuoliselta dialogilta. Talousjärjestelmää ei selkeästi saa kritisoida, eikä sitä saa ainakaan tehdä nainen.

Muutama asiaa degrowthista ja systeemikritiikistä, vielä 1000 kerran.

1. Ennenkuin lähdet lyttäämään degrowth-ajattelua, ota edes selvää, mistä koko liikkeessä ja ideologiassa on kyse. Suurin osa miestietäjistä ei selvästikään ole tutustunut alan kirjallisuuteen ja kokee silti oikeudekseen levittää valheellista tietoa.

2. Kukaan ei ole ehdottamassa talouskasvusta luopumista nykyisen järjestelmän sisällä. Kritiikki ei kohdistu talouskasvuun itseensä, vaan kasvuriippuvuuteen ja itse järjestelmään. Olisiko meidän mahdollista luoda sellainen järjestelmä, joka tuottaisi hyvinvointia ilman, että siihen tarvitaan luonnonvaroista riippuvaista talouskasvua?

3. Nykyisessä tilanteessa talouskasvua tarvitaan monilla puolin maailmaa, mutta on kuitenkin tieteellisesti todettu, että ihmisen subjektiivinen hyvinvointi ei lisäänny tietyn tulotason ja elämän perusasioiden turvaamisen jälkeen. Vaurauden lisääntyminen ei tee meitä rikkaissa länsimaissa onnellisiksi, mutta nykyisessä järjestelmässä tarvitsemme kasvua hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ylläpitämiseksi.

4. Talousjärjestelmän muuttaminen on hankalaa ja hidasta. Voi olla, että ilmastokestävä yhteiskunta saavutetaan jotakin muuta kautta nykyisen järjestelmän sisällä. Ikävä kyllä siitä vain ei ole minkäänlaista näyttöä toistaiseksi. Tämän takia on myös tärkeää puhua järjestelmätason muutoksista ja eikä ottaa nykyistä talousjärjestelmää annettuna. Talousjärjestelmää pitää ja saa politisoida. .

5. Talousjärjestelmä on ihmisen itse luoma väline hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Se ei ole itseisarvo ja se on asia mitä me voimme muuttaa. Hyvinvoivat ihmiset ja hyvinvoiva luonto taas ovat itsesarvoisen tärkeitä asioita ja me emme pysty muuttamaan tämän planeetan ekologisia reunaehtoja.

Ja vielä viimeiseksi: uskaltakaa naisetkin puhua taloudesta, vaikka sedät tulee hiljentämään. Toivon mukaan vielä joskus eletään sellaisessa maailmassa, jossa ihmiset osaa paremmin käydä dialogia keskenään ja jossa naisia ei pyritä vaientamaan heti kun me puhutaan miehille tärkeistä asioista.

 

Vi behöver att avgiftsfritt andra stadie!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Det talas mycket om att ungdomen saknar samhälleligt engagemang. Kulturutskottet förkastade nyligen medborgarinitiativet för avgiftsfri utbildning på andra stadiet, ett initiativ som på många sätt representerade ungdomens strävan till politisk påverkan i en fråga som ligger dem nära hjärtat. Orsaken till att initiativet förkastades låg i semantiska detaljer som utskottet skulle ha kunnat korrigera, ifall det fanns vilja för det.

För tillfället kan en utbildning på andra stadiet kosta flera tusen euro. Samtidigt vet vi att 15 % av befolkningen aldrig avklarar en andra stadiets examen. Det är oacceptabelt att studiekostnaderna utgör ett hinder för att utbilda sig och vi måste se till att ingen hamnar frånstå en utbildning på basis av ens ekonomiska situation.

Tillgänglighet är en grundprincip för det finska skolsystemet. Idag demonstrerar vi för att alla skall ha en möjlighet att bilda sig, oberoende av socioekonomiska förhållanden. Andra stadiets avgiftsfrihet måste skrivas in som ett mål i det kommande regeringsprogrammet – det är det minsta vi kan göra för att återuppliva ungdomens tillit gentemot politiska processer.

Bilder från demonstrationen 26.2.2019.

 

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii metsähakkuiden pienentämistä

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tarvitsemme metsiämme ilmastonmuutoksen torjunnassa!

Vaikuttavia ilmastotoimia peräänkuulutetaan, mutta ikuisen kiistan aihe on suomalainen metsäpolitiikka. Miten ja milloin nielut kasvaa ja saako hakata ja kuinka paljon. Eilen julkaistiin Suomen ilmastopaneelin selvitys metsien hiilinielujen kehittymisen laskentamalleista. Selvityksestä uutisoitiin lähinnä sillä kärjellä, että eri mallit tuottavat todella erilaisia tuloksia ja nyt tarvitaan parempia malleja poliitikkojen päätöksenteon tueksi.

Selvityksestä käy kuitenkin selkeästi ilmi kiistaton fakta ilmastokestävästä metsäpolitiikasta. Kaikissa laskentamalleissa matalimmalla hakkuutasolla saavutetaan voimakkaimmat hiilinielut ja -varastot. On siis selvää, että hakkuumääriä on vähennettävä, jos ilmastonmuutosta halutaan torjua tosissaan.

Suomalainen metsä on merkittävä hiilivarasto ja hiilinielu. Kasvava metsä sitoo hiiltä ilmakehästä yhteyttämisen yhteydessä ja metsät toimivat myös varastoina hiilelle. Hiiltä on sitoutuneena niin puihin kuin maaperään. Metsähakkuut kuitenkin pienentävät metsiemme hiilinieluja. Nykyiset hakkuumäärät eivät ole kestäviä ilmaston kannalta, sillä meidän on nyt lyhyellä aikavälillä kasvatettava hiilinielujamme, mikäli haluamme psyäyttää ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Pelkät päästövähennykset eivät riitä, vaan hiiltä on myös sidottava ilmakehästä enemmän kuin aiemmin. Tähän me tarvitsemme metsiämme.

Ilmastopaneelin raportti on luettavissa täältä

Me olemme velkaa nuorille ja tuleville sukupolville, että ilmastonmuutokseen puututaan nyt.

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Pidimme puheenjohtajakollegani Sameli Sivosen kanssa puheen ilmastonmuutoksesta sukupolvinäkökulmasta Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 16.2.2019.

Kun me elettiin lapsuutta 90-luvun alussa, eli Suomi historiallista aikaa. Suomen energiankulutus laski. Samalla myös Suomen kasvihuonepäästöt laskivat. Ei syöty lihaa, syötiin kaurapuuroa. Ei ostettu uusia vaatteita vaan kierrettiin kirppareita. Se ei kuitenkaan monille ollut vapaaehtoista, sillä silloin elettiin lama-aikaa.

Yli 20 vuotta sitten solmittiin myös maailman ensimmäinen globaali ilmastosopimus. Kioton pöytäkirjassa maailman maat sopivat ensimmäistä kertaa yhteisistä tavoitteista vähentää päästöjään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Meidän syntymävuosikymmen 90-luku toimii nykyisenkin ilmastopolitiikan verrokkivuotena, kun päästövähennystavoitteet suhteutetaan vuoden 90-tasoon.

Vaikka Suomessa lähtikin heti laman seurauksena päästöt alenemaan, ei tie ole jatkunut samanlaisena tähän päivään. Viimeisen 30 vuoden aikana me ollaan kasvatettu meidän energiankulutusta niin paljon, että ilmakehään on päästetty enemmän hiilidioksidia kuin kaikkina aiempina vuosina yhteensä ihmisen historiassa.

Nyt meillä alkaa olla kiire.

FN:s klimatpanel IPCC varnade förra hösten om de omfattande förändringar och problem som bara 1,5 graders global uppvärmning innebär för vår planet. Om vi inte tar till åtgärder på allvar, är det omöjligt att förutspå hurdan kaos de blir, då flera tättbefolkade områden av vår planet blir obeboeliga på grund av klimatförändringen, för att inte tala om alla påverkningar på våra ekosystem och våra arter.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamassa kaaoksessa talous menisi nurin monesta osasta maailmaa. Pelkkä talouskasvun pitkäaikainen pysähtyminen nykyjärjestelmässä ajaa meidät kasvavaan työttömyyteen ja tilanteeseen, jossa elintaso laskee. 

Lama-ajan kokemuksista tulisi arkipäivää monelle suomalaiselle.

Meidän nykyiset yhteiskunnalliset rakenteet ja talousjärjestelmä on luotu sellaisena aikana, kun ihmiskunnalla ei ollut mitään käsitystä aiheuttamistaan ympäristöongelmista. Me ollaan edelleen kiinni siinä samassa jatkuvaan kuluttamiseen kannustavassa, tehtyjen työtuntien määrää mittaavassa ja ympäristövaikutuksista pittaamattomassa järjestelmässä,  joka aiheutti kaikki nykyiset ongelmat ja ilmastonmuutoksen.

Me tarvitaan kokonaisvaltainen systeeminen muutos yhteiskuntaan, jossa ympäristövaikutukset huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja poikkileikkaavasti kaikilla hallinnonaloilla.

Soitin toissapäivänä mun 14-vuotiaalle pikkusiskolle ja kysyin että mistä sä tai sun kaverit on huolissaan. Ennen kuin ehdin kysymyksessäni loppuun, tuli tarkentava kysymys: ”et niin ku ilmastonmuutokseen liittyen vai muuten?”

Vastaus oli hyvin kuvastava. Nykynuorille ilmastonmuutos on valtava asia. Viime vuoden nuorisobarometrin mukaan lähes 70% nuorista koki turvattomuutta ilmastonmuutoksesta. Nuoret ymmärtävät kysymyksen vakavuuden. Se nimittäin uhkaa jokaisen nuoren ja vielä syntymättömien nuorten tulevaisuutta aivan ennennäkemättömällä tavalla.

Ja se on aika masiivinen huolenaihe.

Meidän sukupolvi on ehkä ensimmäinen sukupolvi, joka aidosti ja oikeasti ymmärtää ilmastonmuutoksen vakavat seurauksen ja samaan aikaan todennäköisesti myös viimeinen sukupolvi, jolla vielä on mahdollisuus tehdä asialle jotain

Ei ole ihme että ahdistaa

Ilmastoahdistus kumpuaa siitä, että monet kokee, että toivoa ei enää ole jäljellä. Meiltä puuttuu ilmastojohtajuutta. Yksittäisen ihmisen teot koetaan turhiksi näin massiivisen ongelman edessä, jos edes johtavat päättäjät ei ota ongelmaa tosissaan.

Miksi tehdä mitään, jos muutkaan ei tee?

Sama kysymys toistuu niin yksilötasolla kuin valtioiden tasolla. Miksi Suomen pitäisi vähentää päästöjään, jos muualla saastutetaan? Jonkun on kuitenkin osoitettava sitä johtajuutta ja meillä on mahdollisuus olla se johtaja.

Me kuulutaan Suomessa maailman rikkaimpiin ihmisiin ja meidän päästöt on yksittäistä ihmistä kohden maailman kärkiluokkaa. Meillä on myös historiallinen vastuu kannettavana, sillä me ollaan saatu rakentaa hyvinvointia saastuttavan teollisuuden varaan useita vuosikymmeniä. Meillä jos jollain on varaa. Jos rikkaat kehittyneet maat ei osoita tässä edelläkävijyyttä, niin kuka sitten?

Meidän on korkea aika myöntää, että me ei Suomessakaan olla mitään ilmastopolitiikan mallioppilaita. Että meidänkin hyvinvointi rakentuu kestämättömälle kehitykselle, joka syö tulevien sukupolvien elämänedellytyksiä ja aiheuttaa hätää maailman köyhimpien maiden ihmisille.

Soitettiin kans meidän vanhemmille. Heidän nuoruudessaan huolta aiheutti suurvaltojen kilpavarustelu, ydinsota ja tsernobylin ydinonnettomuus. Maailmansodan ja siitä seuraavan maailmanlopun pelko ja ahdistus oli vahvasti läsnä. Nyt 40 vuotta myöhemmin ydinsotaa ei ainakaan vielä ole tullut. 

Sodissa ympäri maailman kuolee tällä hetkellä vähiten ihmisiä koko 1900-luvun kestäneen mittaushistorian aikana. Sodat kuitenkin vaikuttavat ihmisiin myös monin muin tavoin. Sodat aiheuttavat pulaa ruoasta ja vedestä. Sodat vievät ihmisiltä katon pään päältä. Suurin syy, miksi ihmiset joutuvat pakenemaan kotiseuduiltaan on erilaiset aseelliset konfliktit.

Näitä asioita aiheuttaa myös ilmastonmuutos jos siihen ei puututa. 

Ihmisten muuttoliike tulee vain voimistumaan. Yhä useampi osa maailmaa tulee kärsimään vedenpuutteesta ja monien kasvien viljely käy mahdottomaksi. Ja ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat olemaan moninkertaisesti voimakkaampia kuin sotien.

Vanhempia huolestutti nuoruudessa myös ympäristösaasteet ja lajien sukupuutot. Saastumista on sittemmin saatu melko hyvin kuriin kehittyneellä teknologialla ja tiukalla regulaatiolla. 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä sitä vastoin ei olla pystytty pysäyttämään. Viime viikolla kansainvälinen tutkimus varoitti hyönteisten määrän radikaalista vähenemisestä. Ihminen on täysin riippuvainen hyönteisistä esimerkiksi pöytyksen kautta ruoantuotannossa sekä osana ravintoketjua.

Ilmastonmuutos yhdessä ihmisen aiheuttamien muiden ympäristömuutosten kanssa uhkaa planeettamme eliöstöä ja luonnon monimuotoisuutta. Jo valmiiksi heikentyneillä eläinlajeilla ei ole tarpeeksi aikaa sopeutua ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään eliölajia. Ihmiskunnan kohtalo on riippuvaista muun luonnon hyvinvoinnista.

Monia nuoria oikeasti pelottaa ilmastonmuutos. Nyt on vanhempien sukupolvien aika herätä. Suuret ikäluokat ovat ne, kenen olisi pitänyt pelätä. On epäreilua, että nuoret, jotka eivät ole ilmastonmuutosta aiheuttaneet, ovat ne, jotka pelon kanssa joutuvat elämään.

Mistä se pelko johtuu? Se johtuu siitä, että ilmastonmuutosta ei ole otettu tosissaan. Vaikka maapallon kantokyvyn riittämättömyydestä on tiedetty jo 70-luvulta lähtien, toimiin ei ole ryhdytty. Metsiä on hakattu ja hiilinieluja tuhottu. Päästöjä ei ole vähennetty.

Aina on keksitty tekosyitä, miksi ympäristöä ei voi suojella. Miksi ilmastonmuutosta ei voida torjua. Vielä tänä päivänäkin Antti Rinne puhuu savupiipputeollisuudesta katoavista työpaikoista. Petteri Orpo pelkää kieltoja ja konkreettisia ilmastotoimia. Juha Sipilä on valmis kaatamaan entistä enemmän metsää, vaikka hiilinieluja tarvitaan nyt eikä 30 vuoden päästä. Viimeksi tällä viikolla Helsingin kaupunginvaltuustossa Kokoomus ja SDP yhdessä äänestivät, ettei Helsingin tule pyrkiä puolittamaan lihankulutustaan seuraavan kuuden vuoden aikana.

Antti, Petteri ja Juha. Oletteko te ylpeitä itsestänne, kun nuoret pelkäävät ja ahdistuvat poliitikkojen saamattomuuden edessä? Nämä eivät ole niitä tekoja, joita huolestuneet nuoret teiltä odottavat. Tekosyiden aika on nyt ohi. Myös teidän on aika alkaa kantaa vastuuta.

Soitin myös mun mummolle. Mummon nuoruudessa mietittiin, tuleeko perheiden miehet elossa rintamalta. Riittääkö ruoka, onko lämpimiä vaatteita. Tappavat sairaudet veivät monia.

Niistä ajoista me ollaan tultu paljon eteenpäin. Monia tappavia tauteja on voitettu ja kadotettu maailmasta kokonaan. Elinaika on pidentynyt lähes kaikkialla. Myös elintaso on noussut. Nälkää kokee entistä harvempi. Meillä on sosiaaliturvajärjestelmä ja nälkää kokee huomattavasti pienempi osa väestöstä kuin 1900-luvun puolivälissä. Ihmisillä on vesivessat ja lämpimät asunnot. Me eletään monilla mittareilla maailman parhaassa maassa.

Sodanjälkeinen Suomi on kansainvälinen menestystarina. Mutta sitä tarinaa ei rakennettu tekosyillä ja töihin tarttumista välttelemällä. Sitä rakennettiin yhdessä, vaikka sotakorvaukset ja muut haasteet tuntuivat pienelle maalle ja sen kansalle ylitsepääsemättömille. Samalla tavalla ilmastonmuutoksen edessä ei tule lannistua ja sortua kiertelyyn. Meidän on yhdessä rakennettava maailma, talousjärjestelmä ja yhteiskunnat, jotka ovat ilmastokestäviä. Mutta maailmanlaajuisten ongelmien edessä yhdessä ei tarkoita vain pienen Suomen kesken. Me tarvitsemme vahvan Euroopan unionin, joka ottaa ilmastojohtajan aseman. Suomi on Euroopan unionin puheenjohtajamaa heinäkuusta eteenpäin. Meidän tulee olla se maa, joka näyttää koko maailmalle, miten ilmastonmuutosta lähdetään ratkaisemaan.

Kansainälisen ilmastopaneelin tutkijoiden viesti on selvä: meillä on keinot tiedossa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, nyt on meistä päättäjistä kiinni, otetaanko ne käyttöön

1,5-asteen ilmastopolitiikka ei ole sitä, että valitaan keinovalikoimasta ne mieluisimmat ja helpoimmat keinot, kuten monet muut puolueet tuntuu uskottelevan itselleen ja äänestäjille. 1,5 asteen ilmastopolitiikka tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön ja nopealla aikataululla.

Ja sen me olemme velkaa nuorille ja tuleville sukupolville. Ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kanssa ei enää voida vatuloida.

Nyt on aika toimia.

Pystytäänkö kuudes sukupuuttoaalto pysäyttämään alle kahdessa vuodessa?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tällä viikolla Biological Conservation -tiedelehdessä julkaistiin kansainvälinen tutkimus, jossa varoitettiin siiitä, että lähivuosikymmeninä noin 40 prosenttia hyönteislajeista on kuolemassa sukupuuttoon. Luonnon monimuotoisuus on elämän ehto. Tällä hetkellä lajeja kuolee sukupuuttoon ennätysvauhtia ja Suomessakin puolet elinympäristöistä ovat uhanalaisia. Uhkana on, että menetämme jopa 38 – 46 % luonnon monimuotoisuudesta vuoteen 2050 mennessä, ellei vaikuttaviin toimiin ryhdytä heti. Yhdeksän vuotta sitten maailman maat kerääntyivät yhteen ja sopivat monimuotoisuuskadon pysäyttämisestä vuoteen 2020 mennessä. Nyt vuoden 2019 alussa, kun tavoitteiden saavuttamiseen on aikaa enää alle kaksi vuotta, näyttää epätodennäköiseltä, että tavoitetta tullaan saavuttamaan. Meidän on kuitenkin mahdollista kääntää huolestuttavan kehityksen suunta parempaan päin.

 

Vuonna 1992 Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa määriteltiin biologinen monimuotoisuus (biodiversiteetti) kaikkien elävien eliöiden sekä niiden elinympäristöjen moninaisuudeksi ja vaihteluksi. Tällöin tunnistettiin tarve ei pelkästään lajien, vaan yleisesti kaiken biologisen monimuotoisuuden suojelulle. Vuonna 2010 tuleva vuosikymmen julistettiin YK:n biodiversiteetin vuosikymmeneksi. Samaan aikaan sovittiin niin sanotuista Aichi-biodiversiteettitavoitteista osana biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta.

 

Luonnon monimuotoisuus ei koske pelkästään erillisten lajien, kuten perhosten, sammakoiden tai tiikereiden suojelua. Kyse on myös maapallon säilyttämistä elinkelpoisena meille ihmisille. Olemme osa luontoa ja riippuvaisia siitä. Hyvinvointimme ja taloutemme perustuvat luonnon tuottamiin ekosysteemipalveluihin, jotka tuottavat meille ravintoa, puhdasta vettä ja hengitysilmaa sekä melkein kaikkea, mitä tarvitsemme elämiseen. Monimuotoiset ekosysteemit turvaavat nämä palvelut ja pystyvät myös paremmin sopeutumaan muutoksiin, joita ihmistoiminta ja esimerkiksi ilmastonmuutos aiheuttaa. Tällä hetkellä ihmistoiminta uhkaa globaalisti luontomme tasapainoa. Luontoa on suojeltava myös tulevien sukupolvien elämän edellytysten turvaamiseksi.

 

Silti Suomessakin puolet elinympäristöistä ovat uhanalaisia. Vanhoja metsiä suojellaan liian vähän, ja etenkin Etelä-Suomessa on suuri puute luonnonsuojelualueista. Suomi ei ole luonnonsuojelun mallimaa, vaan monimuotoisuus heikkenee täällä aivan kuten muuallakin.  Luonnonsuojelun määrärahat ovat häviävän pieni osa valtion kokonaisbudjetista, mutta ne ovat ensiarvoisen tärkeitä suomalaisen luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Vuonna 2019 budjetin 55,5 miljardista käytetään vain noin 0,2 prosenttia luonnonsuojeluun. Ei siis ole mikään ihme, että kuudetta sukupuuttoaaltoa ei näillä panostuksilla pystytä pysäyttämään. Nyt tarvitaan  päätöksentekijöitä, jotka ovat valmiita tekemään nykyistä kunnianhimoisemmin työtä luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten kestävän hyvinvoinnin turvaamiseksi. Alla lista toimista, joita Suomen seuraavan hallituksen tulisi toteuttaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

 

  • Suomen seuraavan hallituksen on ymmärrettävä monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto kaiken ihmistoiminnan edellytyksenä.
  • Lisätään luonnonsuojelun määrärahoja 100 miljoonalla eurolla.
  • Toteutetaan soidensuojeluohjelma.
  • Tavoitellaan YK:n biodiversiteettisopimuksen mukaista 17 % suojelutasoa Suomen maa-alueilla.
  • Nostetaan METSO-ohjelman rahoitusta niin, että 10% Etelä-Suomen metsistä saadaan suojelun piiriin.
  • Lopetetaan avohakkuut valtion mailla.
  • Lisätään lajiensuojelun keinoja ja rahoitetaan uhanalaisten lajien levinneisyyden ja ekologian selvittämistä ja varmistetaan lajitietokeskuksen riittävä rahoitus.
  • Toteutetaan uhanalaisten lajien suojelun toimenpideohjelman toimet.
  • Päivitetään vesilaki siten, että vesirakentamisen aiheuttamat kalataloushaitat minimoidaan.
  • Panostetaan monimuotoisuuden suojeluun myös kaupunkialueilla ja maataloudessa. Pidetään huolta kattavista ekologisten käytävien verkostoista kaupungeissa ja monimuotoisuutta tukevista viljelymenetelmistä maataloudessa.

 

Lisälukemista:

WWF:n Living Planet Report 2018

 

 

 

Ympäristökriisin juurisyistä on puhuttava enemmän, jotta löydämme aidosti kestäviä ratkaisuja

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Aktiivisesti politiikassa toimivana, etenkin näin vaalikeväänä, törmää usein siihen, että ei ole aikaa ajatella. Välillä melkein pelkää unohtavansa tai hukkaavansa ne perinpohjaiset syyt, miksi on ylipäänsä tätä tekemässä, koska energia menee juoksevien asioiden hoitamiseen, uusien asioiden omaksumiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Poliitikkona sitä ei kai koskaan ole valmis eikä riittävästi läsnä.

Viime viikkoina mun kohdalle on kuitenkin osittain sattumalta osunut tilanteita, jossa on ollut pakko pysähtyä ajattelemaan niitä syvempiä keloja. Sitran kansanvallan peruskorjaus -projektissa me pohdittiin nuorisojärjestöjen puheenjohtajien kesken mikä nykyisessä poliittisessa systeemissä ja puoluepolitiikassa on pielessä ja miten me korjataan demokratian kriisi ennen kuin on liian myöhäistä. Erätaukodialogissa ilmastonmuutoksen aiheuttamasta häpeästä ja lannistumisesta pääsin taas kiinni niihin syvempiin systeemisiin keloihin, jotka oman järkeilyn mukaan on juurisyyt meidän kohtaamaan ympäristökriisiin (luonnonvarojen kiihtyvään kulutukseen pohjautuva kasvuriippuvainen talousjärjestelmä, valtarakenteet, häpeä niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla jne.). Nämä kelat jää välillä taka-alalle, koska niistä ei aina ole suoraan johdettavissa konkreettisia poliittisia toimenpiteitä, jotka kuitenkin dominoi poliittista keskustelua. Väitän kuitenkin, että näistä keloista ja juurisyistä pitäisi pystyä puhua enemmän, jos me halutaan aidosti saada tarpeeksi iso muutos aikaan.

Me ollaan ihmiskuntana vasta nyt alettu ymmärtämään, miten monimutkaisessa maailmassa me eletään ja kuinka moniulotteisia ja yllättäviä vaikutuksia meidän toiminnalla voi olla. Kuka olisi arvannut 150 vuotta sitten, että teollistumisen myötä luotu kehitys ja edistys aiheuttaa maapallon tasapainoa järisyttävää ilmastonmuutosta? Tai että teknologinen läpimurto, kuten atomin halkaiseminen, aiheuttaa ydinsodan uhan? Että me ei vieläkään kaikesta kehityksestä huolimatta osata torjua ihmisten eriarvoistumista ja että me ollaan aiheuttamassa eliölajien kuudetta massasukupuuttoa? Näihin ”viheliäisiin” ongelmiin ei ole selkeitä yksinkertaisia ratkaisuja ja jos niitä yrittää ratkoa väärin keinoin asiat saattavat mennä vain huonompaan suuntaan. Me ei pystytä ratkomaan näitä ongelmia samoilla ajattelutavoilla ja -malleilla kuin mitä me käytettiin silloin, kun me luotiin ne.

Tähän me tarvitaan kestävyystiedettä ja eri tieteenalojen yhteistyötä. Tarvitaan uusia tapoja tehdä ja ymmärtää tiedettä. Uusia lähestymistapoja ja työkaluja ratkoa ongelmia. Miten me päästään irti fossiilisen energian polkuriippuvuudesta ja keskitetystä energiantuotannosta? Miten me saadaan ihmiset osallistumaan päätöksentekoon ja luottamaan päätöksentekijöihin? Miten me uudistetaan meidän yhteiskunnan hallintoa pois siiloista kohti parempaa yhteistyötä ja integraatiota?

Tällä viikolla osallistuin kestävyystieteiden konferenssiin, jossa jouduin pinnistämään pikaviestinten uuvuttamat aivoni ymmärtämän kestävyystieteiden abstraktia termistöä ja konsepteja. Näin jälkeenpäin ajatellen taisin uuvuttaa itseäni omalla kärsimättömyydellä, kun yritin koko ajan kääntää transformaatio- ja vipupisteteorioita konkreettiseksi politiikaksi ja toiminnaksi ja turhauduin, kun se ei ollutkaan niin helppoa. Useissa sessioissa puhuttiin hallinnon joustamattomuudesta, vallan keskittymisestä ja siitä, kuinka juuri julkishallinnot koettiin olevan muutosta eniten hidastavia tekijöitä. Politiikassa meillä on valtaa muuttaa juuri näitä asioita. Miksi se on kuitenkin niin vaikeaa?

Kenen vastuulla on välittää tietoa tieteentekijöiden ja päättäjien välillä? Kuka muuntaa tieteelliset tulokset konkreettisiksi politiikan toimenpiteiksi? Itse poliitikkona kiinnostaa kaikista eniten se, miten nämä kestävyystieteiden avulla havaitut ongelmat saadaan ratkaistua poliittisen päätöksenteon kautta. Miten me viedään systeemien ja kompleksisten ongelmien ymmärtäminen aidosti käytäntöön ja mitä se tarkoitta meidän poliittisen systeemin kannalta? Välillä huolettaa se, että muuttuuko asiat oikeasti, jos valta vaihtuu, vai tuleeko meistä kaikista osa samaa koneistoa, jolla ei ole työkaluja ja kykyä ratkaista meidän sukupolven isoja kestävyysongelmia. Ja nyt en puhu taloudellisesta kestävyysvajeesta, vaan ekologisesta velasta.

Mulla ei ole kaikkiin näihin kysymyksiin vastauksia, mutta ainakin motivaatiota yrittää etsiä niitä. Jos allaoleva kuva ihmetyttää, niin se kuvaa sitä, kuinka meidän pitää löytää ne oikeat vipupisteet, (tehokkaimmat vaikuttamisen paikat systeemeissä), joihin vaikuttamalla me “kammetaan” ihmiskunnan toiminta planetaaristen rajojen sisälle ja oikeudenmukaisemmalle uralle. Kuva on otettu Leverage Points -konferenssista Lüneburgista.

How does societal change happen? Presenting my Bachelor’s thesis on a Sustainability Science Conference

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

On my way to my life’s first academic conference where I will be presenting something of my own. Last summer I sent an abstract of my Bachelor’s thesis to this Sustainability Science conference and to my surprise they invited me to come and give a poster-presentation on my thesis. The conference theme is Leverage Points for Sustainability Transformation.

My Bachelor’s thesis is about about applying Donella Meadows system theory of Leverage Points on degrowth literature. The aim was to find out how societal change could happen according to Donella Meadows system theory and through what kinds of means the degrowth scholars were proposing that the change to a degrowth society could happen.

I found out that degrowth scholars suggest a wide range of means to induce societal change but not all of them are very efficient. The essence of the Leverage Point theory is that there are a variety of ways to induce change but not all have the same power or “leverage”. For example, if the mindset (the paradigm) of the social system is that economic growth is the most essential way to ensure well-being, policies suggesting otherwise (for example putting environmental values as a priority) will have less power since the paradigm of the system is not in accordance. The paradigm of the system is one of the strongest leverage points and therefore weaker leverage points have less power and are subordinate to stronger leverage points. Changing the paradigm of the system is a strong leverage point to induce system change but at the same time it is also a very slow process to change the paradigm of a society.

The leverage point theory of Donella Meadows is very interesting and easy to read. I recommend it to everyone that is interested in system theory and how to induce change through different means.

 

Vihreät nuoret lähtevät vaaleihin teemoinaan ilmasto, koulutus ja feminismi

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänään avasimme Vihreiden nuorten vaalikampanjan! Kampanjan kantavina teemoina ovat ilmastonmuutos, koulutus ja feminismi.

Meidän sukupolvi on se, joka joutuu elämään ilmastonmuutoksen seurausten kanssa ja ehkä myös viimeinen sukupolvi, joka voi niille jotain tehdä. Me halutaan, että ilmastonmuutos otetaan politiikan ykkösprioriteetiksi. Toimia tarvitaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja ne on otettava käyttöön nyt.

Toimivan yhteiskunnan ja demokratian edellytys on laadukas ja saavutettava koulutus. Panostamalla koulutukseen me ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja luodaan sivistysyhteiskuntaa, joka pystyy vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin. Koulutuslupauksesta on tehtävä totta ja koulutusleikkausten rahat palautettava.

Me halutaan Vihreissä nuorissa edistää feminismiä kaikkien hyväksi. Yhteiskunnan syrjiviä rakenteita on muutettava. Kaikilla pitää olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet rakentaa elämäänsä omista lähtökohdistaan. Tehdään syrjivät rakenteet näkyviksi ja muutetaan niitä yhdessä.

Vihreiden nuorten vaaliohjelmasta ja konkreettisista toimenpiteistä voi lukea enemmän täältä: https://www.vihreatnuoret.fi/vaaliohjelma/

Tiedote löytyy täältä

 

Pääsen edistämään kestävää kaupunkikehitystä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Huippuja uutisia! Helsingin vihreä valtuustoryhmä esittää minua varsinaiseksi jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan!

Todella hienoa päästä kehittämään Helsingistä tulevaisuuteen katsovaa ilmastokestävää kaupunkia. Koko ajan kasvavan pääkaupunkimme haasteena on turvata kestävä kaupunkikehitys luonnonsuojelusta tinkimättä. Tarvitaan kohtuuhintaisia koteja kaikille ja samaan aikaan saavutettavia viheralueita. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus on turvattava myös kasvupaineen alla.

Helsingissä on rakenteilla ja suunnitteilla useita hyviä hankkeita, jotka edistävät tiivistä kaupunkirakennetta ja kevyen liikenteen edellytyksiä. Esimerkiksi tänään valtuustossa käsitellään rautatieaseman alittavaa tunnelia Kansalaistorilta Kaisaniemeen. Tunneli tulee parantamaan rautatieaseman alueen kevyeen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ja edistää myös kaupunkipyöräilyn mahdollisuuksia keskustassa.

Tänään päätettiin myös esittää kaupunkiympäristön toimialasta vastaavaa apulaispormestaria Anni Sinnemäkeä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaksi.

Helsingin vihreiden tiedote asiasta: http://www.helsinginvihreat.fi/amanda-pasasesta-kaupunkiymparistolautakunnan-jasen-ja-anni-sinnemaesta-kaupunginhallituksen-varapuheenjohtaja/

 

______

 

Helsingfors gröna satdsfullmäktigegrupp har ansett mig till ordinarie medlem i stadsmiljönämnden!

Verkligen spännande att få vara med och utveckla ett växande Helsingfors till en hållbar och klimatsmart stad. Vi behöver rimligt prissatta bostäder för alla samtidigt som vi bör värna om våra naturområden och trygga naturens mångfald.

 

Tekoja ympäristön puolesta! / För miljön!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Nyt tarvitaan tekoja ympäristön puolesta. Elinvoimainen ja monimuotoinen luonto on elämämme edellytys. Siitä huolimatta seisomme kuudennen sukupuuttoaallon ja maapallon tasapainoa järisyttävän ilmastonmuutoksen edessä. Emme voi jatkaa näin. Nyt on ryhdyttävä sanoista tekoihin.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä ja luonnonsuojeluun panostettava. Suojelualueiden määrää on lisättävä ja soidensuojeluohjelma toteutettava, jotta päästään YK:n biodiversiteettisopimuksen 17 % suojelutavoitteeseen. Metsätaloutta on uudistettava kestävälle pohjalle ja hakkuita vähennettävä.

Tekoja tarvitaan myös ilmaston puolesta. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan alueilla energiantuotannosta ruoantuotantoon. Saastuttavan teollisuuden tukemisen on loputtava ja puhtaaseen energiaan panostettava. Hiiltä on sidottava ilmakehästä niin metsissä kuin maataloudessa. Pienet hienosäädöt eivät enää riitä, sillä seuraavat kymmenen vuotta ratkaisevat sen, pysymmekö kriittisessä 1,5 asteen tavoitteessa.

#näytäluontosi ja käytä ääntäsi kevään vaaleissa ilmaston ja luonnon puolesta.

________

Nu behövs det gärningar för miljön. Naturens livskraft och mångfald är grunden för vår existens. Ändå står vi inför ett sjätte massutdöende av arter och en klimatförändring som hotar planetens balans. Vi får inte fortsätta såhär. Det är dags att gå från ord till handling.

Vi måste satsa på naturskydd och göra slut på utarmningenav naturens mångfald. Vi bör verkställa kärrskyddsprogrammet och inrätta flera naturskyddsområden för att skydda 17 % av våra naturområden i enlighet med FN:s biodiversitetsavtal. Vi måste skapa en hållbar grund för vårt jordbruk och skogsbruk och minska på avverkningarna.

Klimatförändringen kräver åtgärder på samhällets alla plan. Vi kan inte längre stödja förorenande industrier utan måste satsa på ren och förnybar energiproduktion. Kol måste bindas från atmosfären i såväl skogar som i jordbruket. Små finjusteringar räcker inte längre till eftersom de kommande tio åren är avgörande för huruvida vi klarar av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Visa din natur och använd din röst i vårens val för klimatet och naturen!