Europe of the Youth

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Last weekend young Greens from Finland and other European countries gathered together at our Europe of the Youth -event in Hämeenlinna. Greens are on the rise in many countries in the EU. Now it’s the time to deliver on social justice and environmental responsibility, to protect human rights and promote feminism on an European level. […]

2281 kertaa kiitos!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Huhhuh 2281 ääntä eduskuntavaaleissa! Kiitos kaikille äänestäneille ja upealle kampanjatiimille! Tästä on hyvä jatkaa työtä luonnonsuojelun, ilmaston ja yhdenvertaisuuden eteen ? Vihreät nuoret saivat upean vaalivoiton ja 3 nuorta kansanedustajaa! Onnittelut upeille vastavalituille kansanedustajille Iiris Suomelalle, Bella Forsgrenille ja Sofia Virralle! Vihreillä on nyt 20 paikkaa eduskunnassa, se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin!

Amandan ja Emman luontoteesit

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Suomen luonto tarvitsee puolustajaansa enemmän kuin koskaan.   Joka yhdeksäs lajimme on uhanalainen ja globaalisti tapahtuva ihmisen aiheuttama kuudes sukupuuttoaalto uhkaa myös meidän ihmisten elämän edellytyksiä, jos toimiin ei ryhdytä ripeästi. Emma Kari on pitkään ollut mulle vahvan ympäristöpoliitikon esikuva. Me ollaan aidosti huolissamme Suomen luonnon tilasta ja kirjoitettiin sen vuoksi yhdessä luontoteesit ensi hallituskaudelle. […]

5 tärkeintä ilmastotekoa seuraavalle hallituskaudelle!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Suomen on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoite tarkoittaa Suomen kannalta hiilineutraaliuuteen pyrkimistä jo 2030, kun otetaan huomioon Suomen aiemmat päästöt ja historiallinen vastuu. Ilmastotoimilla alkaa olla kiire, ja seuraava hallituskausi tulee olemaan käänteentekevässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Seuraavan hallituskauden alussa onkin tärkeää asettaa riittävän tiukat päästövähennystavoitteet, jotta ilmastotoimet eivät jää vain […]

Koijärvi 40 vuotta

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänä keväänä on kulunut 40 vuotta siitä, kun luonnonsuojelijat kahlitsivat itsensä kaivinkoneisiin pelastaakseen Koijärven lintukosteikon. Ympäristöliikkeestä syntyi myöhemmin Vihreä puolue. Tuntuu aika hienolta olla osa tätä ympäristöliikkeen jatkumoa, joka on kasvanut vaihtoehtoliikkeestä valtavirraksi. Enää luonnonsuojelun ei tarvitse taistella olemassaolostaan samalla tavalla kuin 40 vuotta sitten ja isot ympäristöongelmat kuten ilmastonmuutos ovat päässeet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. […]

Miksi Amanda? Risto “Ripa” Willamo, ympäristönsuojelutieteen yliopiston lehtori

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ripa Willamo, meidän ympäristönsuojelutieteen lehtori on inspiroinut satoja ellei tuhansia ympäristötieteilijöitä syväluotaavilla ja pedagogisesti upeilla luennoillaan. Ripa on haastanut meitä ajattelemaa asioita monista eri näkökulmista, käyttämään filosofiaa apuna maailman ymmärtämisessä ja kannustanut meitä kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Me eletään monimutkaisessa maailmassa, jossa ihminen aiheuttaa monenlaisia ongelmallisia muutoksia ympäristössään. Näiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan tieteteidenvälistä kokonaisvaltaista ymmärrystä niin ihmisen, […]

Suomen kestävän kehityksen politiikkaa on parannettava ensi hallituskaudella!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viime viikolla julkaistiin Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi. Suomi sai arvosanaksi 7. POLKU2030-hankkeessa arvioitiin Suomen onnistumista kestävän kehityksen edistämisessä sekä ehdotettiin konkreettisia suosituksia jatkosuunnista.   Suomen suurimmat haasteet kestävässä kehityksessä liittyvät ilmastonmuutokseen, ympäristön tilaan ja kulutukseen sekä yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Suomen suurin etu on vakaa yhteiskunta, toimiva demokratia ja halu toteuttaa kansalaisten osallisuutta.   Elämme tällä […]

Nyt tarvitaan ilmastosankareita!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

  Olen ilmastosankari! Vaalikonevastausten ja Ilmastokiltti-lupauksen perusteella olen valmis edistämään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jotta Suomen päästöt saadaan kuriin ja pidettyä Pariisin ilmastosopimusken 1,5 asteen tavoitteessa. Vihreät on ilmastokiltein eduskuntapuolue, mikä tarkoittaa sitä, että puolueemme ehdokkaat ovat vastanneet ilmastomyönteisimmin isojen vaalikoneiden kysymyksiin ja sitoutuneet Hiilivapaa Suomi -kampanjan Ilmastokiltti-lupaukseen. Olemme valmiita asettamaan fossiilisille polttoaineille eräpäivät, ajamaan alas ilmastolle […]

#ihmisoikeuslupaus

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tämä viikko on rasismin vastainen viikko. Ihmisoikeuskysymyksistä puhutaan vaalitilaisuuksissa ihan liian vähän. Silti kyse on vahvasti ihmisten elämää määrittävistä perusoikeuksista. Niistä tulee pitää tiukasti kiinni. Ihmisoikeuksista välittäminen merkitsee muun muassa sitä, että haluaa uudistaa translain itsemäärämisoikeutta kunnioittavaksi, että haluaa poistaa rasismin yhteiskunnastamme ja edistää esteettömyyttä ja kaikkien ihmisten yhdenvertaista osallistumista. Raiskauslainsäädäntö on muutettava suostumusperustaiseksi ja […]

Eläinten oikeudet on turvattava päätöksenteossa!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Osallistuin tällä viikolla Animalian vaalipaneeliin, jossa oli hyvää keskustelua puutteellisesta eläinlakiesityksestä (joka onneksi kaatui hallituksen mukana) ja eläinten aseman tunnustamisesta yhteiskunnassamme. Juridisesti eläimet tunnistetaan edelleen vain ihmisten omaisuutena, ei tuntevina yksilöinä, joilla on omat perusoikeudet. Me ihmiset ollaan siitä erityislaatuinen laji, että me tiedostetaan muille eläimille aiheuttamamme kärsimys. Tästä syystä näen, että meillä on myös […]