Perus- ja ihmisoikeuksia on kunnioitettava myös poikkeusoloissa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Poikkeusoloissa tunteet käy kuumina ja jokaisella on oma tapansa reagoida kriisitilanteeseen. Jotkut ei halua ymmärtää tilanteen vakavuutta ja toiset taas käy ylikierroksilla huolesta ja epävarmuudesta. Koronakriisin alkuajoista lähtien on ollut niitä äänenpainoja, jotka ovat vaatineet kovempia ja nopeampia rajoittavia toimia. Epävarmoina aikoina on ehkä inhimillistä kaivata enemmän ehdottomuutta. Ihmisten perusoikeuksia ei kuitenkaan tule koskaan rajoittaa ilman […]

Uusien hiilivoimaloiden rakentaminen ilmastokriisin aikakaudella ei ole vaihtoehto

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

(In English below) Uusien hiilivoimaloiden rakentaminen ilmastokriisin aikakaudella ei ole vaihtoehto.   Tuomitsemme yhdessä Saksan vihreiden nuorten kanssa uuden hiilivoimalan Datteln 4 avaamisen Saksassa. Suomen valtio-omisteinen yhtiö Fortum omistaa kohta enemmistön Uniperista, joka on vastuussa Datteln 4 voimalan rakentamisesta sekä massiivisista hiili- ja kaasuomistuksista.   Suomen hallituksen on oltava johdonmukainen ja varmistettava, että Fortum noudattaa […]

EU:n ilmastolaki on tärkeä, mutta liian lepsu

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

EU:n ilmastolakiesitys on askel oikeaan suuntaan ja todella tärkeä. Oikeudellisesti sitova laki velvoittaisi kaikkia jäsenmaita ilmastotoimiin. Laki ei kuitenkaan tällaisenaan ole riittävän kunnianhimoinen. Vuoteen 2030 mennessä EU:n tulisi leikata päästöjä 65 %, luopua hiilivoimasta ja alkaa suunnata 50 % budjettivaroistaan ilmastoinvestointeihin, jotta hiilineutraalisuuden saavuttaminen tarpeeksi ajoissa olisi mahdollista. Tuet fossiilisille polttoaineille ja muulle ilmastohaitalliselle toiminnalle […]

Kolumn i Ny Tid: Hur borde vi förhålla oss till extremhögern?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

“Mänskliga rättigheter är inte en opinionsfråga och demokrati innebär inte majoritetens diktatur. Demokrati bygger på gemensamma spelregler om att statens lagar och rättssystem bör vara fria från diskriminering och om att alla människor har lika värde och rättigheter. Våld och hatprat hör inte till en fungerande demokrati. Politiska rörelser som inte respekterar mänskliga rättigheter och […]

Ilmastonmuutos on suomalaisten suurin huolenaihe

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ilmastonmuutos on suomalaisten suurin huolenaihe.   Näin käy ilmi Ilta-Sanomien Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa pyydettiin ihmisiä nimeämään asioita, joihin poliitikkojen pitäisi aivan erityisesti vaikuttaa, jotta ne muuttuisivat paremmiksi.   Poliittiset päätökset ovat usein vahvasti kytköksissä julkiseen keskustellun ja siihen, mitä ihmiset kyseisestä aiheesta milloinkin ajattelevat. Ilta-Sanomien kysely osoittaa, että suomalaiset todella toivovat nyt vaikuttavia ilmastotoimia. […]

Naudanlihasta, identiteettipolitiikasta ja ilmastonmuutoksesta

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Lihakeskustelu lähti laukalle, kun Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Ylva ilmoitti, että Unicafe ravintolat luopuvat naudanlihasta. Keskustelu on saanut ihan absurdeja käänteitä kun päätöstä on luonnehdittu mm “kasvismafian” tekosiksi ja Keskuskauppakamarikin on ollut huolissaan opiskelijoiden “valinnanvapaudesta”.   Se, että opiskelijaomisteinen yritys haluaa pienentää hiilijalanjälkeään ja päättää siitä johtuen poistaa ilmastovaikutuksiltaan merkittävän tuotteen valikoimastaan, on tieteeseen ja […]

Keskustatunneli ei edistä ilmastokestävää kaupunkia

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ensi viikolla (17.9.2019) kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn tulee alustava suunnitelma keskustatunnelista, eli Helsingin keskustan alle suunnitellusta autotunnelista. Keskustatunneli on kuolleena syntynyt ajatus. 1,4 miljardia euroa tunneliin, joka lisää autoilun päästöjä ja hyödyttää marginaalista osaa helsinkiläisistä? Samalla rahalla rakentaisi viidet kruunusillat tai pyörittäisi kaikkia Helsingin kouluja ja päiväkoteja vuoden ajan. Keskustatunneli ei tuo helsinkiläisille merkittävää lisäarvoa. Se ei […]

Yksilönvastuu ja oma rooli ilmastonmuutoskeskustelussa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Aivan mahtavaa, että ilmastonmuutos ja keinot sen torjumiseksi puhuttaa ilmastopaneelin uusimman raportin julkaisun jälkimainingeissa. Tätä tarvitaan. Yksi monista keskusteluista liittyen ilmastonmuutokseen koskee yksilön vastuuta ja vastuunjakoa ylipäänsä. Kenellä vastuu ilmastonmuutoksesta loppujen lopuksi on? Hyvän näkökulman asiaan tarjosi hesarin juttu vihreästä ystävästäni ja valtuustokollegastani Leo Straniuksesta. Leo​ kertoo jutussa kuinka on oppinut olemaan armollisempi itselleen ilmastoystävällisessä […]

Hallitusohjelmassa näkyy Vihreiden kädenjälki etenkin luonnonsuojelussa ja ilmastopolitiikassa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Hallitusneuvottelut on nyt käyty, hallitusohjelma julkaistu ja ministerisalkut jaettu. Huomenna Vihreiden puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä kokoontuvat päättämään lopullisesti Vihreiden hallitukseen menosta ja ministeripaikkojen jaosta. On ollut upeaa saada olla osa vihreää neuvotteluryhmää ja sihteeröidä Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioita käsittelevää työryhmää. Vihreät nuoret olivat hyvin edustettuina neuvottelupöydissä! Hallitusohjelma on todella hyvä, mutta ei tietenkään täydellinen. Se on […]