KUKA • VEM

Olen 27-vuotias helsinkiläinen vihreä varavaltuutettu. Opiskelen Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa ja teen sen ohella kuntapolitiikkaa. Toimin varavaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa ja istun Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallituksessa. Kaupunkipolitiikan lisäksi edistän nuorten asioita valtion nuorisoneuvoston varapuheenjohtajana. Olen myös kirjoittanut kirjan huijarisyndrooman yhteiskunnallisista juurista yhdessä Silja Uusikankaan ja Sanni Lehtisen kanssa. “Huijareiden vallankumous – huijarisyndrooman yhteiskunnallisilla juurilla” ilmestyy syksyllä 2021.

Olen feministi ja vegaanista ruokavaliota suosiva kasvissyöjä ja kuulun luomuruokaosuuskunta Oma Maahan. Olen kotoisin kaksikielisestä kodista Helsingin Maunulasta ja asun tällä hetkellä kimppakämpässä Kalliossa. Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen luonnossa liikkuminen lintujen tiirailusta pyörä- ja melontaretkiin. Olen myös aloitteleva purjehtija, talvisin innokas hiihtäjä sekä musiikin ja kirjallisuuden harrastaja.

Lähdin mukaan politiikkaan, koska halusin päästä tekemään jotain ihmisen aiheuttamalle ilmastonmuutokselle ja luontokadolle sekä yhteiskuntamme eriarvoisuudelle. Ympäristötieteilijänä minulle on tärkeää etsiä keinoja, joilla muuttaa yhteiskuntaamme ja elämäntapaamme kestävämmälle pohjalle. Feministinä haluan edistää yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa tunnistetaan ihmisten erilaiset lähtökohdat ja pyritään eroon moniperustaisesta syrjinnästä. Ympäristökriisien torjuminen on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Kuvassa Amanda Pasanen kiikaroi lintuja.

Jag är en 27 år gammal helsingforsbo och grön suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige. Jag studerar i magisterprogrammet för Miljöförändring och global hållbarhet vid Helsingfors universitet och gör kommunalpolitik vid sidan om studierna. Jag är medlem i stadsmiljönämnden i Helsingfors och sitter i styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT). Som viceordförande för statens ungdomsråd är jag med och se till att även de ungas röst kommer fram i beslutsfattandet. Jag har skrivit en bok om bluffsyndromets samhälleliga rötter tillsammans med Silja Uusikangas och Sanni Lehtinen. Boken kommer ut på hösten 2021.

Jag är feminist och vegetarian, äter för det mesta veganskt och är medlem i ekologiska matandelslaget Oma Maa. Jag kommer från en tvåspråkig familj i Månsas och bor för tillfället med rumskamrat i Berghäll. På min fritid tycker jag om att röra mig i naturen och fågelskåda, paddla eller cykla. Segling är min nyaste hobby och om vintrarna skidar ja gärna om det finns snö. Musik och litteratur är nära mitt hjärta och jag spelar piano och gitarr.

Jag gick med i politiken eftersom jag ville göra något åt klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald samt ojämlikheterna i vårt samhälle. Som miljövetare funderar jag ständigt över vilka medel som behövs för att få vårt samhälle och vår livsstil att fungera på hållbarare grunder. Som feminist vill jag arbeta för jämställdhet och ta i beaktande människors olika förutsättningar och bekämpa all sorts diskriminering. Miljökriserna bör bekämpas på ett socialt hållbart sätt.