Kuka? / Vem?

Olen Amanda Pasanen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja kaudella 2019-2020 ja Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Helsingin piiristä kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Olen 24-vuotias ja opiskelen Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Kaupunkipolitiikassa toimin varavaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa, Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) hallituksessa.

Ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto ahdistavat, ja haluan osaltani vaikuttaa siihen, että planeettamme säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Kestävyystieteilijänä minulle on tärkeää etsiä keinoja, joilla muuttaa yhteiskuntaamme ja elämäntapaamme kestävämmälle pohjalle. Tällä hetkellä elämme rikkaissa länsimaissa yli varojemme kuluttaen maapallon resursseja velaksi seuraaville sukupolville. Vaikka ympäristötietoisuus ja vastuullisemmat elämäntavat ovat yleistyneet, olemme vielä kaukana aidosti kestävästä yhteiskunnasta. Riittääkö luottamus teknologiakehitykseen ja ihmisten valveutuneisiin kulutusvalintoihin vai tarvitaanko laajempaa yhteiskunnallista muutosta? Millä tavoin muutos kestävämpään yhteiskuntaan voisi tapahtua esimerkiksi kaupunkipolitiikan kautta? Nämä ovat kysymyksiä, joita tällä hetkellä pohdin työssäni, opinnoissani, eri luottamustehtävissä ja usein myös vapaa-ajallani. Blogissani kirjoitan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi vihreästä politiikasta sekä erilaisista kestävyystieteeseen liittyvistä teemoista.

________

Jag är Amanda Pasanen, ordförande för Gröna unga 2019-2020 och riksdagsvalskandidat för De Gröna i Helsingfors i vårens 2019 riksdagsval. Jag är 24 år gammal magisterstuderande i Miljöförändring och global hållbarhet. Inom stadspolitiken påverkar jag som suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige, i stadsmiljönämnden samt sitter jag i styrelsen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRT).

Klimatförändringen och det sjätte massutdöendet av arter oroar mig djupt. Jag vill vara med och påverka att vår planet hålls livsduglig för kommande generationer. Som hållbarhetsvetare funderar jag ständigt över vilka medel som behövs för att få vårt samhälle och vår livsstil att fungera på hållbarare grunder. För tillfället lever vi i den rika västvärlden rejält över planetens resurser och tar inte i hänsyn kommande generationers behov av välfärd. Fastän miljömedvetenhet och hållbarare livsstilar blivit mer allmänna är vi ännu långt i från ett hållbart samhälle. Räcker det med teknologiutveckling och medvetna konsumenter eller behövs det en större samhällelig förändring? Och på vilka sätt kunde man främja förändringen till ett hållbarare samhälle genom stadspolitik, är frågor jag funderar över i mitt jobb som ordförande, mina studier, i mina förtroendeuppdrag och även på min fritid. I min blogg skriver ja på finska, svenska och engelska om grön politk samt om teman relaterade till hållbarhet.

CV

Koulutus

Helsingin yliopisto, Filosofian ylioppilas, pääaineena Ympäristömuutos ja globaali kestävyys, 2017 –

Helsingin yliopisto, Luonnontieteiden kandidaatti, pääaineena Ympäristömuutos ja -politiikka 2017

Gymnasiet Lärkan, Ylioppilas 2013

 

Työkokemus

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen jäsen, vastuualueina HYY Yhtymä, Kaupunkivaikuttaminen ja Kehitysyhteistyö, 2018

Gymnasiet Lärkan, Suomen kielen opettaja,  10/2016 – ja 10/2015 – 2/2016

Käpylän palveluasumisryhmä (Käpry), Henkilökohtainen avustaja,  5/2015 –

Med Group Oy, Henkilökohtainen avustaja,  5/2014 –

Amnesty International Suomen osasto, F2F – varainhankkija,  5/2014

Pakilan Veto, Hiihtovalmentaja,  2012

Helsingfors Simsällskap, Uintivalmentaja,  9/2010 – 4/2011

Helsingfors Simsällskap, Uimakouluopettaja,  8/2009 – 5/2014

 

Järjestö- ja luottamustoimet

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta, jäsen 2/2019 –

Vihreät nuoret, hallituksen jäsen, vastuualueena ympäristöpolitiikka, 2018

HYY Yhtymän hallintoneuvosto, puheenjohtaja, 2018

World Student Capital-verkoston Helsinki-ryhmä, puheenjohtaja, 2018

Helsingin kaupunginvaltuusto, Vihreiden valtuustoryhmä, varavaltuutettu, 6/2017 –

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) hallituksen jäsen 6/2017 –

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta, varajäsen 6/2017 –

Vihreiden puoluevaltuuskunta, jäsen 6/2017-

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) Vihreät, Edustajistoryhmän varapuheenjohtaja 11/2016 –

Helsingin yliopisto, Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelman suunnitteluryhmä, Johtoryhmän jäsen, 5/2016 –

Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitosneuvosto, Varajäsen, 4/2016 –

HYY, Kehitysyhteistyövaliokunta, Puheenjohtaja 1/2016-12/2016

Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry, Kansainvälisyysvastaava,  1/2015 – 12/2016

HYY, Indonesia -hankeryhmä, Vapaaehtoinen 1/2015-12/2015

Save Our Earth Club Hunsur, Vapaaehtoistyöntekijä/ympäristökasvattaja ympäristökasvatus-projektissa, , Karnatakan osavaltio, Intia 8/2013- 2/2014

Prometheus-leirin tuki ry, Apuohjaaja,  kesät 2012, 2011, 2010

 

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti  –   Erinomainen

Ranska   –    Kohtalainen

Saksa, Italia, Kannada   –    Alkeet

 

Kurssit

Kepa ry, Kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketti

Suomen Latu, Hiihtovalmentajakurssi

 

 Harrastukset

pianon ja kitaran soitto, melonta, hiihto, lenkkeily

 

____________

 

Utbildning

Helsingfors universitet, Filosofie magister, Miljöförändring och global hållbarhet –

Helsingfors universitet, Naturvetenskaplig kandidatexamen, Miljöförändring och -politik

Gymnasiet Lärkan, Student 2013

 

Arbetserfarenhet

Helsingfors universitets studentkår, styrelsemedlem med ansvar för HUS Gruppen, stadspåverkan och utvecklingssamarbete, 2018

Gymnasiet Lärkan, Finskalärare,  10/2016 – och 10/2015 – 2/2016

Käpylän palveluasumisryhmä (Käpry), Personlig assistent, 5/2015 –

Med Group Oy, Personlig assistent, 5/2014 –

Amnesty International Finland, F2F – medlemsrekryterande, 5/2014

Pakilan Veto, Skidtränare, 2012

Helsingfors Simsällskap, Simtränare, 9/2010 – 4/2011

Helsingfors Simsällskap, Simskolelärare, 8/2009 – 5/2014

 

Föreningsverksamhet och förtroendeuppdrag

Helsingfors stads stadsmiljönämnd, medlem,  2/2019 –

Gröna unga, styrelsemedlem med ansvar för miljöpolitik, 2018

HUS Gruppens förvaltningsråd, ordförande, 2018

World Student Capital nätverkets Helsingforsgrupp, ordförande, 2018

Helsingfors stadsfullmäktige, De grönas fullmäktigegrupp, suppleant, 6/2017 –

Helsingforsregionens miljötjänster (HRT), styrelsemedlem, 6/2017

De Gröna vid Helsingfors universitets studentkår (HUS), Viceordförande för Delegationsgrupp,  11/2016 –

Helsingfor universitet, Environmental Change and Global Sustainability -magisterprogrammets planeringsgrupp, Styrgruppsmedlem,  5/2016 –

Helsingfors universitet, Miljövetenskapliga institutionens institutionsråd, reservmedlem, 4/2016 –

Utvecklingssamarbetsutskottet vid HUS, Ordförande 1/2016-12/2016

Miljöstuderanden MYY ry, Internationell ansvarig,  1/2015 – 12/2016

HUS, Indonesien -projektgrupp, volontär 1/2015-12/2015

Save Our Earth Club Hunsur, Karnataka, Indien, Miljöfostran-projekt, Volontärarbetare  8/2013- 2/2014

Prometheus-leirin tuki ry, Hjälpledare,  somrarna 2012, 2011, 2010

 

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska  –   Flytande

Franska   –    Goda kunskaper

Tyska, italienska, kannada   –    Grundläggande kunskaper

 

Kurser

Kepa ry, Självstudiepaket i utvecklingssamarbetsprojkethantering

Suomen Latu, Skidtränarutbildning

 

Fritidsintressen

Piano, gitarr, paddling, terrängskidning, jogging