TUE KAMPANJAA • STÖD KAMPANJEN

Helsinki ansaitsee tekoja ilmaston, luonnon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Valtuustoon pääseminen vaatii kuitenkin rahaa. Vihreillä ei ole tukenaan suuria edunvalvontajärjestöjä tai yrityksiä. Kampanjamme rakennetaan yksityisten ihmisten lahjoitusten avulla. Voit tehdä kampanjalleni lahjoituksen, jos elämäntilanteesi mahdollistaa sen tällä hetkellä. Lämmin kiitos lahjoituksestasi!

Helsingfors förtjänar ambitiös politik för klimatet, naturen och främjandet av jämställdhet. Att bli vald till Helsingfors stadsfullmäktige kräver pengar. De Gröna stöds inte av stora intressebevakningsorganisationer eller företag. Vår kampanj byggs upp av enskilda människors donationer. Du får gärna stöda min kampanj om det passar din livssituation. Ett varmt tack för din donation!

Voit myös tukea kampanjaani ilmoittautumalla mukaan tukiryhmääni. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuntavaalien kampanjaporukkaan!

Du kan kan också stöda kampanjen genom att anmäla dig med i stödteamet. Du är varmt välkommen med i kampanjteamet!