Vihreä ja hyvinvoiva Helsinki // Ett grönt och välmående Helsingfors

Olen kaksikielinen 22-vuotias Ympäristömuutoksen ja -politiikan opiskelija ja Helsingin Vihreiden ehdokkaana kevään 2017 kuntavaaleissa. Työkseni teen henkilökohtaisen avustajan ja lukio-opettajan osa-aikaistöitä. Vapaa-ajallani olen aktiivinen opiskelijatoiminnassa sekä harrastan musiikkia, urheilua ja luonnossa retkeilyä.

Helsingillä on kaikki edellytykset olla vihreä edelläkävijä ympäristöystävällisen kaupunkipolitiikan harjoittajana. Puhdas ja terve kaupunkiluonto lähellä kaupunkilaisia luo hyvinvointia ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Helsingin on tehtävä kaikkensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hyvinvoiva kaupunki pitää huolta myös yhteiskunnan heikoimmista. Hoivapalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin on panostettava, jotta kaikki heikommassa asemassa olevat saavat tarvitsemaansa hoitoa ja apua. Esteettömyys on otettava huomioon kaupunkisuunnittelussa ja kielikysymyksissä.

Vaalikampanjani talous perustuu yksityishenkilöiltä saatuun tukeen ja omiin säästöihin. Ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestani voi lukea tästä. Kampanjassani käytetyt flyerit on painettu 100% kierrätetystä paperista.

 

********

 

Jag är en 22 år gammal miljöstuderande och ställer upp för De Gröna i Helsingfors  i kommunalvalet våren 2017. Jag jobbar som personlig assistent för funktionshindrade och deltid som gymnasielärare. På min fritid är jag aktiv i studerandeverksamhet, håller på med musik, sport och rör mej ute i naturen.

Helsingfors har alla förutsättningar att vara en föregångare i miljövänlig stadspolitik. En ren och välmående stadsnatur nära sina invånare skapar välfärd och uppehåller naturens mångfald. Helsingfors bör göra sitt yttersta för att stoppa klimatförändringen. En välmående stad tar också hand om samhällets svagare. Helsingfors bör satsa på vårdservicen samt på social- och hälsovård så att alla behövande har tillgänglighet till vård och hjälp. Det bör även satsas på tillgänglighet i både stadsplanering och språkfrågor.

Kampanjens finansiering kommer från bidrag av privatpersoner och egna besparingar. Förhandsredovisningen för valfinansieringen kan läsas här. Kampanjens flyers är tryckta på 100% återanvänt papper.