Tekoja luonnonläheisen ja hiilineutraalin Helsingin ja koko Suomen puolesta!

Luonnon köyhtyminen ja ilmastokriisi ovat sukupolvemme suurimmat haasteet. Suomen on oltava edelläkävijä ratkaisujen löytämisessä. Elinvoimainen ja monimuotoinen luonto on elämämme edellytys. Siitä huolimatta seisomme kuudennen sukupuuttoaallon ja maapallon tasapainoa järisyttävän ilmastonmuutoksen edessä. Meidän hyvinvointimme ei saa rakentua ekologiselle velalle tulevien sukupolvien kustannuksella.

Olen Amanda Pasanen, 28-vuotias helsinkiläinen vihreä kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja ympäristötieteistä valmistunut filosofian maisteri. Vaikutan Helsingin kaupunkipolitiikassa kaupunkiympäristölautakunnassa ja vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajana. Olen myös vihreiden puoluehallituksen jäsen.


För ett naturnära och kolneutralt Helsingfors och Finland!

Utarmningen av naturen och klimatkrisen är vår generations största utmaningar. Finland bör vara en föregångare i att finna lösningar till dessa problem.

Naturens livskraft och mångfald är grunden för vår existens. Ändå står vi inför ett sjätte massutdöende av arter och en klimatförändring som hotar planetens balans. Vår välfärd får inte byggas på ekologisk skuld på kommande generationers bekostnad. 

Jag är Amanda Pasanen, 28 år gammal filosofie magister i miljövetenskap och grön fullmäktigeledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. Jag är medlem i stadsmiljönämnden och vice ordförande för den gröna fullmäktigegruppen. Jag sitter även i De grönas partistyrelse.