Tekoja luonnonläheisen ja hiilineutraalin Helsingin puolesta!

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastokriisi ovat sukupolvemme suurimmat haasteet. Helsingin on oltava edelläkävijä ratkaisujen löytämisessä. Elinvoimainen ja monimuotoinen luonto on elämämme edellytys. Siitä huolimatta seisomme kuudennen sukupuuttoaallon ja maapallon tasapainoa järisyttävän ilmastonmuutoksen edessä. Meidän hyvinvointimme ei saa rakentua ekologiselle velalle tulevien sukupolvien kustannuksella.

Olen Amanda Pasanen, 27-vuotias helsinkiläinen vihreä valtuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja ympäristötieteiden maisteriopiskelija. Vaikutan Helsingin kaupunkipolitiikassa kaupunkiympäristölautakunnassa sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenenä.


För ett naturnära och kolneutralt Helsingfors!

Utarmningen av naturens mångfald och klimatkrisen är vår generations största utmaningar. Helsingfors bör vara en föregångare i att finna lösningar.

Naturens livskraft och mångfald är grunden för vår existens. Ändå står vi inför ett sjätte massutdöende av arter och en klimatförändring som hotar planetens balans. Vår välfärd får inte byggas på ekologisk skuld på kommande generationers bekostnad. 

Jag är Amanda Pasanen, 27 år gammal magisterstuderande i miljövetenskap och grön fullmäktigeledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. Jag sitter som ordinariemedlem i stadsmiljönämnden samt som suppleant i stadsstyrelsen och stadsstyrelsens näringslivssektion.