Eduskuntavaalit 2019 / Riksdagsval 2019

Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan ajaa kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa Suomeen ja tähän maailmaan. Globaalit ympäristökriisit kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaavat elämämme perusedellytyksiä ja siitä huolimatta ratkaisut hiipuvat ja politiikka on kunnianhimotonta. Nyt on aika toimia. Ensi kevään vaaleista on tehtävä ilmastovaalit!

Nyt tarvitaan tekoja ilmaston puolesta.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan alueilla energiantuotannosta ruoantuotantoon. Saastuttavan teollisuuden tukemisen on loputtava ja puhtaaseen energiaan panostettava. Hiiltä on sidottava ilmakehästä niin metsissä kuin maataloudessa. Pienet hienosäädöt eivät enää riitä, sillä seuraavat kymmenen vuotta ratkaisevat sen, pysymmekö kriittisessä 1,5 asteen tavoitteessa. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen systeemimuutoksen kestävämpään yhteiskuntaan, jossa ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja jossa hyvinvointimme ei rakennu ekologiselle velalle tulevilta sukupolvilta.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä ja luonnonsuojeluun panostettava.

Elinvoimainen ja monimuotoinen luonto on elämämme edellytys. Tällä hetkellä lajeja kuitenkin kuolee sukupuuttoon ennätysvauhtia ja Suomessakin puolet elinympäristöistä ovat uhanalaisia. Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Nyt vuoden 2019 alussa, kun tavoitteiden saavuttamiseen on aikaa enää alle kaksi vuotta, näyttää epätodennäköiseltä, että tavoitetta tullaan saavuttamaan. Meidän on kuitenkin mahdollista kääntää huolestuttavan kehityksen suunta parempaan päin. Nyt on ryhdyttävä sanoista tekoihin. Luonnonsuojelun määrärahoja on nostettava. Suojelualueita on lisättävä ja soidensuojeluohjelma toteutettava. Metsätaloutta on uudistettava kestävälle pohjalle ja hakkuita vähennettävä. On aika ymmärtää elinvoimainen luonto kaiken ihmistoiminnan edellytyksenä.

Taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Kestävää maailmaa ei rakenneta ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ihmisten välistä yhdenvertaisuutta on edistettävä ja kaikille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet rakentaa elämäänsä ja toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan. Eriarvoisuutta ja köyhyyttä on torjuttava. Ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista panostamalla maksuttomaan koulutukseen ja ottamalla käyttöön kaikille yhtäläinen, yksilökohtainen ja vastikkeeton perustulo. Yhdessä voimme rakentaa kestävämpää, yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

#näytäluontosi ja käytä ääntäsi kevään vaaleissa ilmaston, luonnon ja yhdenvertaisuuden puolesta.

Liity tukiryhmän facebook-ryhmään TÄSTÄ

*****

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill främja ambitiösare miljöpolitik i Finland och i världen. Globala miljökriser såsom klimatförändringen och minskningen av naturens mångfald hotar de grundläggande villkoren för liv på denna planet, trots det är åtgärderna otillräckliga för tillfället. Nu är det dags att göra något. Vårens val måste göras till klimatval!

Nu behövs det klimatgärningar.

Klimatförändringen kräver åtgärder på samhällets alla plan från energiproduktion till matproduktion. Vi kan inte längre stödja förorenande industrier utan måste satsa på ren och förnybar energiproduktion. Kol måste bindas från atmosfären i såväl skogar som i jordbruket. Små finjusteringar räcker inte längre till eftersom de kommande tio åren är avgörande för huruvida vi klarar av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Vi behöver en omfattande systemförändring till ett hållbarare samhälle, där klimatpåverkningar tas i beaktande i allt beslutsfattande och där vår välfärd inte byggs på ekologisk skuld på kommande generationers bekostnad.

Vi måste satsa på naturskydd och göra slut på utarmningen av naturens mångfald.

Naturens livskraft och mångfald är grunden för vår existens. Ändå står vi inför ett sjätte massutdöende av arter och en klimatförändring som hotar planetens balans. Vi får inte fortsätta såhär. Det är dags att gå från ord till handling.  Vi bör verkställa kärrskyddsprogrammet och inrätta flera naturskyddsområden för att skydda 17 % av våra naturområden i enlighet med FN:s biodiversitetsavtal. Vi måste skapa en hållbar grund för vårt jordbruk och skogsbruk och minska på avverkningarna.

Visa din natur och använd din röst i vårens val för klimatet och naturen!

Kom med i kampanjens stödgrupp genom att klicka HÄR