Miksi kuntavaalit? Miksi vihreät? // Varför kommunalval? Varför De Gröna?

Maailmassa on paljon ongelmia vailla ratkaisua. Ilmastonmuutosta ei kansainvälisessä yhteisössä oteta tarpeeksi tosissaan, monissa maailman kolkissa soditaan, eriarvoisuus on kasvussa kehittyneissä maissa ja Suomessakin useat ihmiset elävät köyhyydessä tai ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Kunnallispolitiikka ei ehkä ensi kuulemalta kuulosta paikalta, jossa pelastetaan maailma tai pysäytetään ilmastonmuutos. Sitä se kuitenkin on. Maailman muuttaminen ja sen ongelmiin vaikuttaminen alkaa pienistä teoista ja paikallisista toimijoista. Jos kansainvälisen tason päättäjät eivät pääse sopuun sitovista ilmastotavoitteista tai kykene pysäyttämään sotimista, on pienempien yhteisöjen näytettävä tie oikeaan suuntaan. Kuntatasolla tehdyt päätökset ja ongelmanratkaisut vaikuttavat myös laajemmassa mittakaavassa. Kunnat ja kaupungit ottavat esimerkkiä toisistaan ja toistavat toimivia toimintatapoja. Jos kunnissa esimerkiksi päätetään edistää vihreitä arvoja ja otetaan ilmastonmuutos tosissaan, näyttää se tietä myös kansallisen ja kansainvälisen tason politiikalle.

Kunnallispolitiikassa pääsee vaikuttamaan niihin asioihin, jotka ovat itseä lähellä omassa kunnassa tai kaupungissa. Olen asunut Helsingissä koko ikäni ja nyt minulla on mahdollisuus vaikuttaa rakkaan kotikaupunkini tulevaisuuteen. Suomen pääkaupunkina Helsinki voisi olla rohkea suunnannäyttäjä vihreässä kaupunkipolitiikassa ja asukkaidensa hyvinvoinnin edistäjänä. Kuntapolitiikassa pääsee vaikuttamaan suoraan konkreettisiin asioihin, kuten kaupungin rakentamiseen, sosiaalipalveluihin ja esimerkiksi kouluihin. Haluan tulevaisuudessakin Helsingin, jossa voi hiihtää talvisin ja lenkkeillä metsän keskellä kesäisin, kiitos keskuspuiston. Haluan Helsingin, joka pitää huolta yhteiskunnan heikoimmista ja panostaa vanhustenhoitoon ja mielenterveyspalveluihin. Haluan Helsingin, jossa myös liikuntarajoitteiset pystyvät liikkumaan vaivatta pyörätuoleillaan. Haluan Helsingin, jossa on elävää ja mielenkiintoista kaupunkikulttuuria klassisesta musiikista katutaiteeseen ja jossa on helppoa järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia, jotka piristävät kaupunkikuvaa. Haluan Helsingin, joka on avoin kaikille ihmisille ja kulttuureille henkilökohtaiseen identiteettiin ja mielipiteisiin katsomatta.

Vihreät ajavat pitkälti niitä asioita, joita listasin yllä. Puoluevalintaani liittyy kuitenkin myös maailmankatsomuksellinen näkemys ympäristöstämme kaiken muun ihmistoiminnan lähtökohtana. Tällä hetkellä ihmiskunta on kaivamassa isoa kuoppaa itselleen tuhotessaan ympäristöä ja aiheuttaessaan globaalia ilmastonmuutosta. Pelkäämme materiaalisen yltäkylläisyytemme puolesta ja juoksemme rahan perässä, vaikka edellä mainitut seikat ovat täysin merkityksettömiä siinä vaiheessa, kun olemme tuhonneet ympäristömme elinkelvottomaksi. Kyse on myös vastuusta, joka ulottuu oman elinkaaremme yli. Meillä ei ole oikeutta evätä tulevilta sukupolvilta hyviä edellytyksiä elää ja asua tällä maapallolla. Meillä ei ole oikeutta riistää muuta luontoa ja nähdä se pelkästään raaka-aine varastona ja hyödynnettävänä luonnonvarana. Koska Vihreistä löytyi poliittinen puolue, joka ottaa luonnon arvot ja maapallon hyvinvoinnin tosissaan ja samaan aikaan myös edistää muita hyviä asioita kuten yhdenvertaisuutta, liberaaleja arvoja ja ihmisläheistä päätöksentekoa, on kyseessä juuri oikea puolue minulle. On siis aika muuttaa maailmantuska konkreettiseksi maailmanparannukseksi. Kohti vihreämpää ja inhimillisempää Helsinkiä!

 

******

 

 I världen finns det en massa olösta problem. Klimatförändringen tas inte på allvar i det internationella beslutsfattandet, krig och bedrövelse härjar på flera håll i världen, ojämlikheter ökar i de rika länderna och även i Finland lever människor i fattigdom eller är i fara att marginaliseras från samhället. Kommunalpolitik låter kanske inte som ett forum där man räddar världen eller stoppar klimatförändringen. Ändå är det just det som det handlar om. Förändring börjar från helt vanliga människor, som lyfter upp saker som är på tok i samhället. Flera globala problem kräver de facto lokala lösningar. Om det internationella samfundet inte lyckas komma överens om bindande klimatmål eller stoppa krigandet, måste mindre lokala samhällen visa rätt riktning. Beslutsfattande och problemlösning på kommunal nivå påverkar världen också i bredare omfattning. Städer och kommuner tar efter varandra och upprepar fungerande lösningar. Om städerna och kommunerna bestämmer sig för att ta klimatförändringen på allvar visar det väg för beslutsfattande på nationell och internationell nivå. Förändringen börjar ibland från riktigt små saker.

Det kommunala beslutsfattandet gör det möjligt att påverka saker som är nära dig. Jag har bott i Helsingfors hela mitt liv och nu har jag fått möjligheten att påverka framtiden i min kära hemstad. Som Finlands huvudstad kunde Helsingfors vara en modig vägvisare i grön och människonära politik. I kommunalpolitiken har man möjlighet att direkt påverka konkreta saker som byggande, socialservice och skolor. Jag vill ha ett Helsingfors där man kan skida på vintrarna och springa i Centralparkens skogar även i framtiden. Jag vill ha ett Helsingfors, som tar hand om samhällets svagare och satsar på äldrevård och invånarnas psykiska hälsa. Jag vill ha ett Helsingfors, där också funktionshindrade kan röra sig fritt i rullstol. Jag vill ha ett Helsingfors där det finns en intressant och levande stadskultur, allt från klassisk musik till gatukonst och där det är lätt att ordna olika sorters evenemang som livar upp staden. Jag vill ha ett Helsingfors som är öppet för olika sorters människor och kulturer oavsett personlig identitet och åsikter.

De gröna kämpar för flera av de ovannämnda sakerna. Jag ser miljön som en förutsättning för all mänsklig aktivitet på jorden, det är en del av min världsbild. För tillfället håller vi människor på att förstöra det för oss själva då vi förstör miljön och orsakar global klimatförändring. Vi är så rädda att förlora vårt materiella välstånd och springer bara efter pengar, fastän dessa två saker inte längre spelar någon roll i en värld utan livsduglig miljö. Det handlar om ansvar för varandra i ett längre perspektiv. Vi har inte rätt att neka kommande generationer en livsduglig miljö på den här planeten. Vi har inte rätt att se naturen enbart som ett förråd med råvaror som vi kan utnyttja. Det politiska partiet som tar naturens värde och planetens välbefinnande på allvar och samtidigt befrämjar goda saker som jämställdhet, liberala värden och människonära beslutsfattande, det är partiet för mig. Nu är det dags att bota världsångesten med världsförbättrande. Mot ett grönare och mänskligare Helsingfors!

Kuva: Jenni Happonen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *