Kommunalval – vad handlar det om?

Ofta då jag talar med vänner och bekanta om min kandidatur i kommunalvalet frågas jag i något skede lite generat om vad det egentligen handlar om och när själva valet äger rum. Det är helt okej att inte vara kommunalpolitiksguru och ibland kan det vara svårt att urskilja vad som bestäms på kommunalnivå och riksnivå. Det viktigaste är att inse, att i kommunerna kan vi påverka konkret just de saker som är nära oss och som vi har att göra med i vår vardag så som trafik, boende, utbildning och fritidstjäntser. För att göra det ännu klarare skrev jag en kort sammanfattning om kommunernas uppgifter.

  • Det viktigaste: valdagen är 9.4 och förhandsröstningen 29.3. – 4.4.2017
  • Kommunerna ordnar basservice för sina invånare så som t.ex.:

Social- och hälsovård:

Tills vidare är hör social- och hälsovården till kommunerna. Det bestäms bl.a. om hälsovårdsavgifter och hur sociala vården ordnas i kommunen. I och med landskapsförnyelsen och social och hälsovårdsreformen kommer dessa tjänster att överföras till landskapen från och med år 2019.

Dagvård och utbildning:

I kommunerna bestäms det om utbildningen från dagis till gymnasie och yrkesskolor. I kommunerna kan vi påverka gruppstorlekarna i skolor och på dagis, vi kan påverka inlärningsmetoder och medel samt se till att det finns tillräckligt med studieplatser åt alla efter grundskolan.

Kulturtjänster och fritid:

Kommunen tar även hand om biblioteken och olika kulturtjänster. I kommunerna kan vi påverka priserna och tillgängligheten till de olika tjänsterna. Vi kan se till att det finns tillräckligt med platser utan köptvång där människor kan umgås, att det erbjuds fritidshobbyer för barn och unga till ett rimligt pris och att iddrottsmöjligheter ordnas bra.

Planläggning och byggande:

Kommunerna styr byggandet och markanvändningen på sitt område. I kommunerna bestäms det var det skall byggas nya bostadsområden, hurdana hus vi väljer att bygga och hur mycket av vår stadsnatur vi väljer att spara i planläggningen. I kommunerna bestämmer vi om trafikarrangemang, om vatten-, energi- och avfallshantering.

Dessutom främjer kommunerna sysselsättningen och tar emot flyktingar.

De Grönas kommunalvalsprogram på svenska hittar du här!

Kom på onsdagen 8.3 kl 18 till OmNam på Annegatan och diskutera kommunalval och hur vi kunde utveckla Helsingfors i framtiden. Vi ses 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *