Varför bryr vi oss inte om samernas rättigheter?

Talade idag med en amerikansk studerande om samernas ställning i Finland. Han förundrade sig över varför ingen gör någonting i Finland åt det faktumet att vi behandlar Europas enda ursprungsbefolkning dåligt, att vi inte bryr oss om att trygga deras rättigheter och gottgöra tvångsassimilationen som hänt tidigare, varför vi inte bryr oss om allt detta trots klagomålen från det internationella samfundet och FN. Och framförallt: varför vi inte är intresserade och inte vet så mycket om samerna.

Vi talade också om hur man på Helsingfors universitet kan studera och bekanta sig med ursprungsbefokningar från andra sidan Atlanten, men samtidigt finns det knappt några kurser om vårt eget urfolk.

Det börjar vara hög tid att vi alla engagerar oss ser till att vi i Finland börjar bry oss om vårt eget urfolk och ratifierar ILO koventionen om ursprungsbefolken rättigheter. Och att vi framförallt intresserar oss om samer och deras kultur. Det är en skam hur vi förhållit oss likgiltiga till samefrågorna och för tillfället gör upp planer så som ishavsbanan, som hotar förstöra den skoltsamiska kulturen. Vi borde veta bättre.

Som tur finns det modiga röster som talar ut om samernas rättigheter och lyfter saken till offentligheten. Lönar sig att läsa gårdagens HBL:s intervju med Petra Laiti. Vi behöver mer sådana människor som Petra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *