#näytäluontosi – Vihreiden kampanjastartti

Huippu tunnelma vihreiden kampanjastartissa! Me lähdetään tekemään vaaleja tulevaisuuteen uskovan ja ihmisiin luottavan Suomen puolesta, jossa torjutaan niin ilmastonmuutosta kuin eriarvoisuutta. Me halutaan muuttaa tän maan suunta panostamalla koulutukseen ja estämällä kuudes sukupuuttoaalto. Muutos on mahdollinen. Näytä luontosi ja käytä ääntäsi!

_______

Fiilis på topp på De Grönas kampanjstart! Vi kommer att gå till val för ett framåtblickande Finland som tror på framtiden och litar på människor. Vi vill ha ett Finland som bekämpar klimatförändringen och ojämlikhet och som satsar på utbildning och stoppar minskningen av naturens mångfald. Det är möjligt att ändra riktning och bygga en hållbarare framtid. Visa din natur och använd din röst!


Turun johtava feministi Niina Ratilainen


Vihreiden nuorten pj-kuva Sameli Sivosen kanssa


Pj-kuva Pekka Haaviston kanssa


Espoon kokenut tekijä ja tuleva kansanedustaja Tiina Elo


Svenskspråkiga förstärkelsen inom Gröna unga med Bicca Olin


Vihreiden nuorten eduskuntavaaliehdokkaita / Gröna ungas riksdagsvalskandidater


Helsinkiläisiä eduskuntavaaliehdokkaita / Riksdagsvalskandidater från Helsingfors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *