Amandan ja Emman luontoteesit

Suomen luonto tarvitsee puolustajaansa enemmän kuin koskaan.
 
Joka yhdeksäs lajimme on uhanalainen ja globaalisti tapahtuva ihmisen aiheuttama kuudes sukupuuttoaalto uhkaa myös meidän ihmisten elämän edellytyksiä, jos toimiin ei ryhdytä ripeästi. Emma Kari on pitkään ollut mulle vahvan ympäristöpoliitikon esikuva. Me ollaan aidosti huolissamme Suomen luonnon tilasta ja kirjoitettiin sen vuoksi yhdessä luontoteesit ensi hallituskaudelle. On aika ryhtyä toimiin. Näytä luontosi ja äänestää Vihreää sunnuntaina 14.4 vaalipäivänä.
 

1. Suojellaan metsiä ja soita

 
Metsiä hakataan enemmän kuin koskaan, vaikka luontomme monimuotoisuus heikkenee ja metsien rooli hiilinieluna kasvaa. Suomen metsätaloutta on uudistettava luonnon ja ilmaston kannalta kestäväksi. Hakkuumääriä on rajoitettavat, avohakkuut on lopetettava valtion mailla ja turvemailla. Metsänomistajille on luotava hiilensidontaan kannustava tukijärjestelmä. Soidensuojeluohjelma on toteuttavat kokonaisuudessaan ja luonnonsuojelun määrärahoja nostettava tuntuvasti.
 

2. Virtavedet vapaiksi

 
Kalakantojen luontainen lisääntyminen on palautettava ja vesistöjemme tilaa parannettava. Vesilaki on uudistettava, jotta vesiluonnon monimuotoisuus saadaan turvattua. Istutuksista on siirryttävä kalojen luontaisen elinkierron tukemiseen ja kutualueiden ennallistamiseen. Sähköntuotannon kannalta merkityksettömät pienvesivoimalat on purettava ja suuremmat vesivoimalat on velvoitettava rakentamaan kalateitä. Vesien hyvä tila ja vesienhoidon rahoitus on turvattava niin sisämaassa kuin Itämerellä.
 

3. Lisää kasvisruokaa

 
Ruokapolitiikkaa on uudistettava niin luonnon monimuotoisuuden, ilmaston kuin eläinten oikeuksien takia. Maataloustukia on kohdennettava kasviperäiseen tuotantoon ja ilmastopositiivisten viljelymenetelmien käyttöä on lisättävä. Samalla kasvisruokaa on suosittava julkisissa ruokailuissa sekä ilmastoystävällisellä verotuksella. Eläinsuojelulaki on uudistettava pohjaten uusimpaan tutkimustietoon eläinten hyvinvoinnista tavoitteena selvästi parantaa tuotantoeläinten hyvinvointia. Turkistarhaus, parsinavetat ja tuotantoeläinten häkit on kiellettävä siirtymäajalla.
 

4. Suomi hiilineutraaliksi 2030

Ilmastonmuutos on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Suomesta pitää tehdä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden käyttämiselle on asetettava eräpäivät. Kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käyttö on lopetettava 2020-luvulla ja maakaasun ja liikenneöljyn 2030-luvulla. Metsien hiilinieluja on kasvatettava, ilmastolle haitalliset tuet on ajettava alas, liikenne on siirrettävä raiteille ja sähköiseksi sekä vietävä läpi vihreä verouudistus.

 

5. Turvataan ympäristöhallinto

Vahva ja itsenäinen ympäristöhallinto on luonnon paras suoja. Riippumattomien ympäristö- ja kalatalousviranomaisten mahdollisuuksia valvoa yleisen edun toteutumista on vahvistettava. Siirretään uhanalaisia eläimiä koskeva politiikka maa- ja metsätalousministeriön hallinnasta ympäristöministeriön hallintaan. Turvataan ympäristötutkimuksen rahoitus sekä lisätään resursseja ympäristörikosten selvittämiseen ja valvontaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *