Helsinki ansaitsee kansallisen kaupunkipuiston!

Julkaistu 14.5.2020 Helsingin vihreiden blogissa.

Helsingin Vihreät kaupunginvaltuutetut kannattavat Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin. Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja puiston perustamisesta päättäminen on tällä hetkellä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Lautakunnalle esitelty päätösehdotus on, ettei selvitystä jatketa eikä puistoa perusteta. Vaikka esityksessä on muita hyviä ehdotuksia Helsingin viheralueisiin panostamiseksi, se on meille Vihreille pettymys.

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut. Suomessa on jo yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi Helsingin arvokasta ja kaupunkilaisten rakastamaa luontoa ja suojelisi tärkeitä ekologisia käytäviä kaupungin viheralueiden välillä. Puistoon voisi kuulua kaupunkimetsää, saaristoa, merenrantoja sekä kulttuurimaisemia ja merkittäviä rakennusperintökohteita.

Helsingissä on paljon upeita kohteita, jotka täyttävät kansallisen kaupunkipuiston kriteerit. Vihreiden mielestä erityisesti Keskuspuisto tulisi turvata liittämällä se osaksi Helsinkiin perustettavaa kansallista kaupunkipuistoa. Keskuspuisto on ainutlaatuinen, kaupungin keskeisin ja tunnetuin metsäalue ja paras esimerkki vihersormista, joihin Helsingin metsäverkko ja luonnon läheisyys kaupungissamme perustuu.

Kaupunginvaltuusto käsitteli edellisen valtuustokauden lopulla vihreän kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemisen aloitetta puiston perustamisesta Helsinkiin ja valtuutetut päättivät tuolloin, että puiston perustamista tulee lähteä selvittämään. Niemisen aloitteen allekirjoitti kaikkiaan 54 Helsingin kaupunginvaltuuston 85 valtuutetusta. Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta on tehty useita aloitteita vuodesta 1998 alkaen. Uusinta aloitetta kannattaa kaupunginvaltuutettujen lisäksi myös 79 yhteisöä, joista 52 on Helsingin kaupunginosayhdistyksiä. Lisäksi tuhannet helsinkiläiset ovat allekirjoittaneet kuntalaisaloitteen puiston saamiseksi Helsinkiin.

Helsinkiin on mahdollista luoda poikkeuksellisen upea kansainvälisesti kuuluisa kansallinen kaupunkipuisto, joka muodostuisi helsinkiläisen saariston ja merenrantojen, Vantaanjoen ja kaupunkipurojen, puistojen ja luonnonmetsien sekä monipuolisten kulttuuriympäristöjen muodostamasta yhtenäisestä verkostosta. Jos suuren puiston perustaminen kerralla on haastavaa, sen voisi aloittaa tärkeimmistä alueista ja liittää puistoon lisää alueita myöhemmin. Me Vihreät aiomme esittää, että kaupunkipuisto tulisi perustaa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *