Mitä jos luonnon heikentämiselle asetettaisiin selkeät rajat?

Tämä on varmasti helpommin sanottu kuin tehty. Pakko on silti yrittää, jos haluamme pysäyttää luontokadon ja pitää huolta luontomme monimuotoisuudesta ja kaikista arvokkaista lajeista.


Tänään kaupunkiympäristölautakunta käsittelee valtuustoaloitettani, jossa ehdotan, että Helsinki asettaa oman tavoitteen luonnon kokonaisheikentymättömyydelle. Ilokseni aloitteeseeni suhtaudutaan myönteisesti ja todetaan, että kaupungin ympäristöpolitiikan päivittämisen yhteydessä Helsingin on syytä asettaa tavoitteeksi, että vuonna 2030 Helsingissä tapahtuva luontokato on pysähtynyt ja luonnon monimuotoisuus kasvaa.

Tällä hetkellä osana EU:n uutta biodiversiteettistrategiaa valmistellaan jäsenmaita velvoittavaa lainsäädäntöä heikentyneiden luontoalueiden ennallistamiseksi takaisin luonnontilaan. Tämä EU:n luonnontilan parantamisen lainsäädäntöehdotus on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. EU komission asetusluonnoksessa kaupunkien viheralueiden kokonaisheikentymättömyys pitää saavuttaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos kaupunkien viheralueita on vuoden 2021 jälkeen heikennetty, ne pitää vuoteen 2030 mennessä palauttaa tai kompensoida vuoden 2021 tasoon. Asetusluonnoksessa on lisäksi esitetty, että kaupunkien viheralueita pitäisi myös lisätä kolme prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja viisi prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Miten Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyys konkreettisesti mahdollistetaan? Tärkeää on ainakin se, että rakentamista ohjataan entistä tiukemmin jo rakennetuille alueille ja arvokkaat luontoalueet jätetään rauhaan. Ekologista kompensaatiota joudutaan myös todennäköisesti hyödyntämään jossain määrin, samoin seudullista yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu ei onnistu ilman riittävää tietopohjaa. Kaupungilla onkin käynnissä useita yhteistyöprojekteja ja hankkeita, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden tilaa seurataan ja muutosta mitataan entistä tarkemmin. Näistä voi lukea tarkemmin itse aloitevastauksesta.

On todella hienoa, että Helsingin kaltaisessa kasvavassa kaupungissa halutaan puuttua luontokatoon näin kunnianhimoisin ottein, vaikka se tuleekin olemaan erittäin haasteellista kaupungin pienen pinta-alan ja asuntorakentamistavoitteiden yhteensovittamisessa. Työtä ja haasteita riittää, mutta kokonaisheikentymättömyystavoitteen asettaminen on tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *