Uusi elämänhallinnan oppiaine kouluihin?

“ Koulussa voisi olla oppiaineena oma psykologinen kasvu, Salmela-Aro ehdottaa. Omia valintoja varten olisi hyvä olla selvillä työkalupakki omista taidoista.” (HS 15.3.2017)

Juuri näin! Jokin aikaa sitten kirjoitin blogiini koulujen keskeisestä asemasta nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja rohkaistuin jopa lisäämään kirjoitukseen “villin ideani” uudesta oppinaineesta, jossa opeteltaisiin elämänhallintaa ja pohdittaisiin omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä elämänarvoja. Ilmeisesti psykologian professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopistosta on kanssani samaa mieltä tästä.

Murrosiän vaikeimmassa vaiheessa peruskoulun jälkeen nuorten olisi päätettävä, mitä he haluavat tehdä elämällään. Salmela-Aron mukaan tämä on yksi syys sukupuolittuneisiin koulutusvalintoihin, jossa tytöt hakeutuvat hoitoalalle ja pojat teknillisille aloille. Kun oma identiteetti on hukassa, haetaan turvaa sukupuolirooleista.

Nuorilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia puhua henkilökohtaisista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan turvallisessa ympäristössä. Ainakin oma yläasteaikani oli pelkkää pintaliitämistä ja oman epävarmuuden peittelemistä, minkä aikana tuntui, että pelkästään ulkoiset tekijät määrittelivät ihmisarvoni. Onneksi yläasteputken katkaisi 8 ja 9 -luokan välissä protu-leiri, jossa pääsi puhumaan ja miettimään omaa identiteettiä ja elämänarvojaan.

Oman elämänpolun löytymisen kannalta on lahjakkuutta ja ahkeruuttakin tärkeämpää usko omiin kykyihin ja taitoihin. Vaikka yläasteikäiset ja joskus myös lukioikäiset saattavat olla rasittavia murrosiän mylleryksessä, ei saisi koskaan unohtaa kannustuksen ja tsemppauksen tärkeyttä. Se, että joku aikuinen tai miksei saman ikäinen kaverikin sanoo, että olet jossain hyvä, voi olla ratkaisevaa koko loppuelämän kannalta.

Siksi olisi tärkeää panostaa nuorten psykologiseen kehitykseen jo varhaisessa vaiheessa ja edelleen kehittää opinto-ohjausta kouluissa. Oma oppiaine elämänhallinalle parantaisi nuorten valmiuksia suunnitella omaa elämää ja tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia. Kyse ei ole pelkästään opiskelu- tai uravalinnoista, vaan koko loppuelämään vaikuttavista päätöksistä ja taidoista. Sekä ennen kaikkea itsetuntemuksesta ja itseluottamuksesta.

 

Protutunnelmia vuosien takaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *