Vihreiden uusi luonnonsuojeluohjelma

Viime viikonlopun puoluevaltuuskunnassa hyväksyttiin Vihreiden uusi luonnonsuojeluohjelma. Ehdotin ohjelman alkuun lisäystä, jossa tunnistetaan ihminen osana luontoa ja luonto osana ihmistä. Ehdotus meni läpi ja nyt se on ensimmäinen asia, minkä ihmiset lukevat halutessaan tietää enemmän Vihreiden luonnonsuojelulinjoista.

Tällä hetkellä maapallon tasapainotilaa järkyttävät ympäristöongelmat, johtuva perimmiltään siitä, että ihminen ei tunnista olevansa osa luontoa, vaan luulee olevansa siitä jotenkin erillään. Ihmisen aiheuttamat ongelmalliset ympäristömuutokset ovat tästä seurausta.

Tämän seikan tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti maailmaa, jossa ihminen pystyy sovittamaan omat tarpeensa maapallon kantokyvyn rajoihin.

Uudessa luonnonsuojeluohjelmassa linjataan paljon tärkeitä tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Uhanalaisten metsälajien suojelua pitäisi tehostaa laajentamalla METSO-ohjelmaa, lisäämällä ohjausta jatkuvaan metsänkasvatukseen, suojelemalla vanhoja ja monimuotoisuudeltaan arvokkaita valtionmetsiä ja täydentämällä suojelualueverkostoa.

Ympäristöhallinnon toimivuus ja itsenäisyys tulee turvata maakuntauudistuksessa varmistamalla, että valvovalla viranomaistaholla on mahdollisuus valittaa luvittavan viranomaisen päätöksistä hallinto-oikeuteen.

Myös kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen otetaan kantaa ehdottamalla viherkerroinmenetelmän käyttöönottoa, viherinfrastruktuuriin panostamista ja päivittämällä kaupunkien metsienhoito-ohjelmat ekologisesti kestäviksi.

Luonnonsuojeluohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.vihreat.fi/luonnonsuojeluohjelma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *