Maakuntauudistus uhkaa ajaa alas Suomen ympäristöhallinnon

Ympäristönsuojelun valvonta on tällä hetkellä jakautunut aluehallintovirastoihin (AVI), jotka hoitavat lupaprosesseja ja ELY-keskuksiin, jotka valvovat yhteiskunnan ja luonnon etua. ELY-keskuksilla on lupa valittaa aluehallintovirastojen päätöksistä, jos ne uhkaavat ympäristön etua. Maakuntauudistuksen yhteydessä kaavailtu uusi lupa ja valvontavirasto (LUOVA) tulee sisältämään niin AVI:en kuin ELY:jen tehtäviä, mutta valitusoikeus luvittavan viranomaisen päätöksistä poistuu valvovalta viranomaiselta.

Uuteen virastoon ei kuitenkaan tulisi ollenkaan yleisen edun valvonnan yksikköä, joka valvoisi yleisten kollektiivisten kokonaisuuksien, kuten metsien, soiden, vesistöjen tai eliölajien etua ja valittaisi ympäristön etua uhkaavista lupapäätöksistä. Ympäristöhallinnolta ollaan siis viemässä pois sen tärkeintä tehtävää: ympäristön edun valvontaa.

Kaavailtua uudistusta ovat pitäneet hyvänä lähinnä teollisuuden edustajat, kun taas luontojärjestöt ja hallinto-oikeudet ovat kritisoineet uutta mallia vahvasti. Tässä näkyy selvästi kenen etua hallituksessa ollaan ajamassa.  Hallituksen tavoitteena vaikuttaa olevan lupaprosessien nopeuttaminen ympäristön kustannuksella. Uudessa mallissa ympäristönsuojelun laillisuusvalvonta on vaarassa jäädä kansalaisjärjestöjen harteille, vaikka perustuslakiin on kirjattu, että valtion on huolehdittava siitä.

Pidin Vihreiden puoluevaltuuskunnassa (3.-4.3.2018) puheen ympäristöhallintoa uhkaavista uudistuksista. Meillä ei ole varaa ajaa alas korvaamattoman luontomme tärkeintä valvojaa, eli suomalaista ympäristöhallintoa.

Vihreiden nuorten kannanotto maakuntauudistuksen vaikutuksista ympäristöhallintoon löytyy täältä 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *