Haen Vihreiden nuorten puheenjohtajaksi! / Söker till Gröna ungas ordförande!

Rakkaat ystävät! Kära vänner!

Näin kesälomien kynnyksellä ja puoluekokoustäpinöissä haluaisin kertoa teille, että aion ensi syksynä hakea Vihreiden nuorten puheenjohtajaksi. Toimittuani tänä vuonna Vihreiden nuorten hallituksen ympäristövastaavana ja ruotsinkielisten vihreiden (Grifin) hallituksessa sekä aktiivisesti Helsingin kuntapolitiikassa ja puoluevaltuuskunnassa olen tullut siihen lopputulokseen, että haluan jatkaa vihreän politiikan tekemistä aktiivisesti myös tulevina vuosina.

Vihreät merkitsevät minulle rakasta yhteisöä ja vahvaa ympäristöliikettä, joka muuttaa ja tulee muuttamaan tätä maailmaa parempaan suuntaan. Me olemme tulevaisuuspuolue, joka kantaa huolta ja välittää niin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta kuin tulevien sukupolvien oikeuksista. Me olemme yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tulevaisuutta aidosti puolustava liike ja haluan olla tiiviisti mukana kehittämässä ja rakentamassa sitä eteenpäin. Meitä tarvitaan ennen kaikkea kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan läpiviejinä. Koska jos me emme nosta ympäristöasioita jatkuvasti agendalle, ei sitä tee mikään muukaan puolue.

Itse ympäristötieteilijänä haluan olla nostamassa ympäristöpolitiikkaa vahvasti esiin niin Vihreissä nuorissa kuin politiikassa yleisesti. Haluan myös kehittää elävää monikielisyyttä ja avata vihreää liikettä myös muille kuin suomea äidinkielenään puhuville.

Lisää kampanjateemoista ja ajatuksistani Vihreiden nuorten toimintaan ja politiikassa laajemmin kesän jälkeen.

*****

Jag har tänkt söka till Gröna ungas ordförande nästa höst! Efter att ha suttit i Gröna ungas styrelse som miljöansvarig och i Finlands svenska grönas styrelse samt deltagit aktivt i Helsingfors kommunalpolitik och partidelegationen har jag insett att jag vill fortsätta att jobba för den här rörelsen också i framtiden.

De Gröna betyder för mig varm gemenskap och stark miljörörelse, som förändrar och kommer ännu att förändra världen mot det bättre. Vi är ett framtidsparti, som bär ansvar och bryr sig om jämlikhet mellan olika generationer och om framtida generationers rättigheter. Vi är en politisk rörelse som försvarar jämlikhet, rättvisa och framtiden och jag vill vara med och utveckla och bygga upp denna rörelse ytterligare. De Gröna behövs framförallt för att föra fram ambitiös miljöpolitik. Om vi inte ihärdigt lyfter miljöpolitiken upp på agendan, kommer nog inget annat parti att göra det heller.

Som miljövetare vill jag framförallt lyfta miljöteman inom Unga gröna och politiken i allmänhet. Jag vill också utveckla levande flerspråkighet och öppna den gröna rörelsen för icke-finsktalande.

Mer om mina kampanjteman och tankar angående Gröna ungas politik och verksamhet efter sommaren.

dav
sdr
dav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *