Ehdolle eduskuntavaaleihin 2019! / Ställer upp i riksdagsvalet 2019!

Olen ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa, koska ympäristökriisit vaativat ratkaisuja. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaavat elämän edellytyksiä tällä planeetalla ja silti vaikuttavat politiikan toimet uupuvat. Meillä ei ole aikaa odottaa. Tehdään ensi kevään vaaleista ilmastovaalit.

Meillä on nyt tilaisuus rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Yhteiskuntaa on muutettava niin, että se ei enää aja meitä kuluttamaan loppuun maapallon resursseja Nykyisen kulutuksemme kattamiseksi tarvittaisiin useita maapalloja, mutta meillä on vain yksi. Voimme kuitenkin muuttaa suuntaa.

Nyt tarvitaan tekoja ympäristön puolesta. Ympäristö on sukupolvikysymys ja haluan ajaa Suomeen ja maailmaan vaikuttavampaa ympäristöpolitiikkaa. Tuu mukaan tekemään kampanjaa kestävämmän tulevaisuuden puolesta! Laita viestiä, jos haluat tulla mukaan kampanjaan!

*****

Jag ställer upp i riksdagsvalet nästa vår, för att miljökriserna kräver lösningar. Klimatförändringen och minskningen av naturen mångfald hotar de grundläggande förutsättningarna för liv på denna planet, men ändå saknas tillräckliga åtgärder. Vi har ont om tid. Vårens val måste göras till klimatval.

Vi har möjligheten att bygga en hållbarare framtid. Vi kan ändra på samhällets strukturer så att de inte uppmuntrar oss till att överkonsumera slut planetens resurser. För tillfället skulle vi behöva flera planeter för att täcka vår konsumtion. Vi har ändå bara en. Det är dags att ändra riktning.

Nu behövs det handlingar för miljön. Miljöproblemen är en generationsfråga och jag vill föra ambitiösare miljöpolitik i Finland och i världen. Kom med och kampanjera för en hållbarare framtid! Skicka meddelande om du vill komma med!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *