Vihreiden nuorten puheenjohtajana haluaisin innostaa lisää nuoria mukaan vihreään liikkeeseen ja edistää yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä

Vihreiden nuorten puheenjohtajana haluaisin innostaa lisää nuoria mukaan vihreään liikkeeseen ja edistää yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestömme sisällä. Meidän on myös kiinnitettävä huomiota aktiiviemme jaksamiseen ja edistettävä kestävää järjestökulttuuria.

Syitä lähteä mukaan Vihreisiin nuoriin on melkein yhtä paljon kuin meitä vihreitä nuoria. Tulin itsekin mukaan useamman sattuman kautta. Politiikkaan mukaan lähteminen vaati paljon tukemista ja vakuuttelua siitä, että kyllä minä kelpaan. Puheenjohtajana haluan mahdollistaa saman tuen ja tsempin mahdollisimman monelle nuorelle, jotka pohtivat poliittista vaikuttamista Vihreiden nuorten kautta. Meidän tulee jatkuvasti kehittää toimintaamme saavutettavammaksi ja miettiä uusia tapoja tavoittaa eri taustaisia nuoria ja tarjota mahdollisuus tulla mukaan puuttumaan maailman epäkohtiin yhdessä. Haluan, että Vihreät nuoret on sellainen yhteisö, jossa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi omasta taustasta riippumatta.

Niin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa kuin työelämässä yleisestikin on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta ihmisten jaksamisesta. Meidän tulee Vihreissä nuorissa edistää sellaista toimintakulttuuria, jossa kannustetaan tunnistamaan omat rajat ja jossa kiirepuhe ja stressi eivät ole osoituksia menestyksestä, vaan levon tarpeesta. Kukaan ei saa palaa loppuun ja apua pitää uskaltaa hakea ajoissa, jos tuntuu, että omat voimavarat ehtyvät. Tuetaan toisiamme ja kannustetaan pitämään huolta omasta hyvinvoinnista. Puheenjohtajana haluan panostaa aktiiviemme jaksamiseen.

Valtakunnallisena liittona on tärkeää, että panostamme paikallisjärjestöjemme tukemiseen ja pyrimme aina alueelliseen edustavuuteen niin henkilövalinnoissa kuin esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Paikallisjärjestömme ja niissä toimivat aktiivit ympäri Suomen ovat tärkein voimavaramme. Minulle on tärkeää, että jokainen Vihreiden nuorten jäsen ympäri Suomen tuntee olevansa osa meidän vihreää yhteisöä. Haluan olla sellainen puheenjohtaja, joka tuntee liittomme jäsenjärjestöt perinpohjaisesti ja jota on luontevaa ja helppoa lähestyä mistä tahansa päin Suomea ja pyytää apua ja tukea, jos sitä tarvitsee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *