Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii metsähakkuiden pienentämistä

Tarvitsemme metsiämme ilmastonmuutoksen torjunnassa!

Vaikuttavia ilmastotoimia peräänkuulutetaan, mutta ikuisen kiistan aihe on suomalainen metsäpolitiikka. Miten ja milloin nielut kasvaa ja saako hakata ja kuinka paljon. Eilen julkaistiin Suomen ilmastopaneelin selvitys metsien hiilinielujen kehittymisen laskentamalleista. Selvityksestä uutisoitiin lähinnä sillä kärjellä, että eri mallit tuottavat todella erilaisia tuloksia ja nyt tarvitaan parempia malleja poliitikkojen päätöksenteon tueksi.

Selvityksestä käy kuitenkin selkeästi ilmi kiistaton fakta ilmastokestävästä metsäpolitiikasta. Kaikissa laskentamalleissa matalimmalla hakkuutasolla saavutetaan voimakkaimmat hiilinielut ja -varastot. On siis selvää, että hakkuumääriä on vähennettävä, jos ilmastonmuutosta halutaan torjua tosissaan.

Suomalainen metsä on merkittävä hiilivarasto ja hiilinielu. Kasvava metsä sitoo hiiltä ilmakehästä yhteyttämisen yhteydessä ja metsät toimivat myös varastoina hiilelle. Hiiltä on sitoutuneena niin puihin kuin maaperään. Metsähakkuut kuitenkin pienentävät metsiemme hiilinieluja. Nykyiset hakkuumäärät eivät ole kestäviä ilmaston kannalta, sillä meidän on nyt lyhyellä aikavälillä kasvatettava hiilinielujamme, mikäli haluamme psyäyttää ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Pelkät päästövähennykset eivät riitä, vaan hiiltä on myös sidottava ilmakehästä enemmän kuin aiemmin. Tähän me tarvitsemme metsiämme.

Ilmastopaneelin raportti on luettavissa täältä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *