Vi behöver att avgiftsfritt andra stadie!

Det talas mycket om att ungdomen saknar samhälleligt engagemang. Kulturutskottet förkastade nyligen medborgarinitiativet för avgiftsfri utbildning på andra stadiet, ett initiativ som på många sätt representerade ungdomens strävan till politisk påverkan i en fråga som ligger dem nära hjärtat. Orsaken till att initiativet förkastades låg i semantiska detaljer som utskottet skulle ha kunnat korrigera, ifall det fanns vilja för det.

För tillfället kan en utbildning på andra stadiet kosta flera tusen euro. Samtidigt vet vi att 15 % av befolkningen aldrig avklarar en andra stadiets examen. Det är oacceptabelt att studiekostnaderna utgör ett hinder för att utbilda sig och vi måste se till att ingen hamnar frånstå en utbildning på basis av ens ekonomiska situation.

Tillgänglighet är en grundprincip för det finska skolsystemet. Idag demonstrerar vi för att alla skall ha en möjlighet att bilda sig, oberoende av socioekonomiska förhållanden. Andra stadiets avgiftsfrihet måste skrivas in som ett mål i det kommande regeringsprogrammet – det är det minsta vi kan göra för att återuppliva ungdomens tillit gentemot politiska processer.

Bilder från demonstrationen 26.2.2019.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *