Kolumn i Ny Tid: Hur borde vi förhålla oss till extremhögern?

“Mänskliga rättigheter är inte en opinionsfråga och demokrati innebär inte majoritetens diktatur. Demokrati bygger på gemensamma spelregler om att statens lagar och rättssystem bör vara fria från diskriminering och om att alla människor har lika värde och rättigheter. Våld och hatprat hör inte till en fungerande demokrati. Politiska rörelser som inte respekterar mänskliga rättigheter och främjer hatprat behöver man inte ta med i det demokratiska beslutsfattandet. Dessa politiska rörelser är ett hot mot demokratin.”

Skrev i Ny Tid om hur vi borde förhålla oss till extremhögern. Ämnet är speciellt aktuellt just nu när Sannfinländarna kommer troligen att bryta samarbetet med ungdomsorganisationen Finsk ungdom pga fascistiska utlåtanden. Inom Sannfinnländarna är rasistiska utlåtanden inte heller ovanliga.

För tillfället har alla politiska ungdomsorganisationer kommit ut med att väga samarbeta med Finsk ungdom. Vi vill inte ge rum åt rasism och fascism.

Hela kolumnen kan läsas här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *