Lisääntyneet metsähakkuut ja suojelualueiden vähyys uhkaavat monia ympärivuotisia lintulajejamme

Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon ja Metsähallituksen Luontopalvelujen tutkijoiden kanssa yhteistyössä tehty tutkimus osoittaa, kuinka lisääntyneet metsähakkuut ovat etenkin Etelä-Suomessa ajaneet monet yleisistä lintulajeistamme ahtaalle.
 
Tutkimusjakson aikan merkittävästi vähenivät hömö- ja töyhtötiainen, kuukkeli, pyy ja käpytikka. Koska luonnonsuojelualueita on Etelä-Suomessa vähemmän ja ne ovat kooltaan myös pieniä, on ympäröivien metsien hoidolla paljon merkitystä lajien elinvoimaisuuteen.
 
Metsäluonnon yksipuolistuminen ja elinympäristöjen pirstaloituminen on suurin syy Suomen lajien uhanalaisuuteen. Etenkin Etelä-Suomeen tarvitaan lisää suojelualueita. Suomen hallitus on käynnistänyt mittavan Helmi-ympäristöohjelman, jossa kunnostetaan uhanalaisten lajiemme elinympäristöjä – tämä on todella tärkeää. Luonnonsuojelun lisäksi tarvitaan toimia myös metsätalouden muuttaamiseksi ekologisesti kestävälle pohjalle.
 
 
 
 
Kuva: Salla Merikukka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *