Kaupunkipuisto Helsinkiin!

Teimme eilen pyörälenkki Vantaanjoen vartta pitkin Haltialaan ja sieltä Pitkäkosken ja Keskuspuiston kautta takaisin Kallioon. Vanhankaupunginlahti, Vantaanjoenlaakso, Tuomarinkylän kartanon alueet, Haltiala ja Keskuspuisto voisivat vastaisuudessa olla osa Helsingin kansallista kaupunkipuistoa.

Seuraavina viikkoina tulemme kaupunkiympäristölautakunnassa keskustelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin. Helsingin upeat luonto- ja kulttuurikohteet yhdistävä kaupunkipuisto suojelisi arvokkaat alueet ja yhdistäisi ne kaupunkilaisten yhteiseksi tarinaksi siitä, mitä luonnonläheinen ja historiallinen Helsinki pitää sisällään.

Kansallinen kaupunkipuisto olisi muun päätöksenteon lisäksi yksi keino määrittää tahtoa niistä arvokkaista paikoista, joita halutaan säilyttää ja kehittää tuleville sukupolville samalla, kun Helsinkiä rakennetaan ja uudistetaan.

Viher- ja virkitysalueiden merkitys on nyt korona-aikoina korostunut entisestään. Eilenkin retkitiet olivat täynnä ulkoilevia kaupunkilaisia. Helsingin luonnonläheisyyttä on vaalittava niin ihmisten hyvinvoinnin kuin luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta. Sen vuoksi kaupunkipuiston perustaminen on erittäin kannatettava asia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *