Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028

Kuva: Salla Merikukka

Ensi viikon tiistaina (13.4.2021) käsittelemme kaupunkiympäristölautakunnassa LUMO-ohjelmaa, eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028.

Ohjelma sisältää ansiokkaan katsauksen Helsingin monipuoliseen luontoon ja siihen, mitä kaikkea Helsingissä tehdään ja tullaan tekemään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi seuraavina vuosina.

Ohjelmassa listataan yhteensä 11 tärkeää tavoitetta, jotka käsittelevät mm 

  • Helsingin luonnon monimuotoisuuden huomioimista entistä paremmin kaikessa kaupungin toiminnassa,
  • sini- ja viherverkostojen vahvistamista,
  • erilaisten luontotyyppien säilyttämistä ja kattavampaa tunnistamista,
  • monimuotoisuuden lisäämistä metsien hoidossa,
  • luonnon monimuotoisuuden lisäämistä rakennetuissa ympäristöissä,
  • merellisten alueiden ja kaupungin pienvesistöjen luontoarvojen turvaamista,
  • lajien elinolosuhteiden parantamista,
  • haitallisten vieraslajien torjuntaa sekä
  • helsinkiläisten luontosuhteen ja luonnon kestävän virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista

Jokaisen tavoitteen saavuttamiseksi on listattu liuta toimenpiteitä, joita kaupunki toteuttaa. Esimerkiksi luontotietojärjestelmiä tullaan täydentämään ja uusia luontotietoja käyttämään hyväksi kaavojen valmistelussa. Niittyjen ja perinneympäristöjen verkostoa tullaan kehittämään ja Helsingille tullaan kehittämään menetelmä lahopuun määrän arvioimiseksi metsissä. Tässä vain muutama esimerkki ohjelmassa olevasta 90:stä toimenpiteestä.

Erityistä huolta luonnon monimuotoisuuden suhteen ovat herättäneet Helsingin luonnonhoidon linjaukset sekä se, ettei ohjelmassa oteta riittävästi kantaa Helsingin maanomistukseen ulkopaikkakunnilla. Luonnonsuojelujärjestöt ovat olleet mukana ohjelman laadinnassa alusta asti ja ohjelman sisältöjä on muokattu ja muutettu dialogin seurauksena. Siitä huolimatta pöydällä on eriäviä näkemyksiä siitä, miten erilaiset huolenaiheet liittyen Helsingin luonnon monimuotoisuuteen tulisi ohjelmassa huomioida. Näihin huolenaiheisiin tulemme ainakin vihreässä lautakuntaryhmässä perehtymään perusteellisesti ennen tiistain kokousta.

Tuleeko sinulle mieleen jotain asioita, joita tulisi paremmin huomioida LUMO-ohjelmassa? Laita viestiä!

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kannanotto ohjelmaan.

Ohjelman aiemmat kommentit ja vastineet niihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *