LUMO-ohjelman hyväksyminen

Tänään hyväksyimme kaupunkiympäristölautakunnassa LUMO-ohjelman, eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman, joka on voimassa vuoteen 2028 asti. Ohjelma on kokonaisuudessaan todella kattava ja kunnianhimoinen. Se auttaa sisällyttämään luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteita ja toimenpiteitä kaupungin toimintaan.

LUMO-ohjelman toteutumista tullaan seuraamaan kaupunkiympäristölautakunnassa kahden vuoden välein. Teimme lautakunnassa joitakin lisäyksiä ja muutoksia ohjelmaan sellaisista asioista, jotka ovat herättäneet huolta kaupunkilaisten ja luonnonsuojelujärjestöjen keskuudessa.


Lisäsimme mm toimenpiteen lahopuun määrän lisäämisestä sekä Helsingin muissa kunnissa omistamien alueiden luontoarvojen kartoittamisesta. Lisäksi ohjelmaan lisättiin maininta Helsingin uudesta luonnonsuojeluohjelmasta vuosille 2025-2032. LUMO-ohjelma ei sisällä luonnonsuojelualueiden perustamisiin liittyviä tavoitteita, vaan ne kuvataan erillisissä luonnonsuojeluohjelmissa.

Yllämainittujen lisäksi teimme joitain tarkennuksia yksittäisiin toimenpiteisiin ja totesimme lautakuntana, että kaupungin luonnonhoidon työohjeet on päivitettävä vastaamaan paremmin kaupungin monimuotoisuustavoitteita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *