Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki

Jätimme eilen yhdessä Emma Karin kanssa valtuustoaloitteen, jossa esitämme, että Helsingistä tehdään Euroopan lintupääkaupunki!

Tiesitkö, että Helsingissä pesii enemmän lintulajeja kuin monissa muissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa? Pääkaupungissamme pesii nykyään vuosittain noin 150 lintulajia, mikä on jopa kaksi kolmasosaa Suomen pesimälajeista!

Monet näistä lajeista kuitenkin sinnittelevät vain muutamien tai aivan yksittäisten parien voimin, joten lintulajien määrän kasvu saattaa jäädä väliaikaiseksi. Valtuustoaloitteessa esitämme, että Helsinki laatii suunnitelman linnustomme monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi sekä parantaa lintu- ja luontoharrastuksen yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille kaupunkilaisille.

Useiden vähälukuisten lajien elinmahdollisuuksiin voi Helsingissä vaikuttaa sellaisella maankäytön suunnittelulla, joka säästää rauhallisia ja laajoja metsäalueita sekä toimivia viheryhteyksiä niiden välillä.

Lahopuiden jättäminen metsiin ja hallitun hoitamattomuuden edistäminen auttaa myös lahopuusta riippuvaisten lintulajien runsastumista.

Veneilyn ja muun vesillä liikkumisen ohjaaminen pois lintujen pesimäalueilta sekä vesilintujen metsästyksen rajoittaminen ovat keinoja turvata vesilintujen elinolosuhteita.

Lintuvesien kunnostus ja erilaiset hoitotoimet, joita esimerkiksi Helsingin Vanhankaupunginlahdella on linnuston turvaamiseksi tehty, ovat tärkeitä toimia turvata linnustollisesti arvokkaita alueita.

Peltojen ja niittyjen lintulajiston taantumisen pysäyttämiseksi tulee myös etsiä keinoja hoitamalla Helsingin niittyverkostoa ja muuttamalla nurmikoita niityiksi.

Luontoharrastusta palvelevat rakenteet kuten lintutornit, luontopolut ja opasteet ovat tärkeitä keinoja lisätä luonnon arvostusta kaupungissa. Luontoharrastuksen mahdollisuuksia tulee kehittää yhdenvertaisuus ja esteettömyys edellä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *