Hiilineutraali Suomi 2035 ei ole enää vain sanoja paperilla

Hiilineutraali Suomi 2035 ei ole enää pelkkä slogan tai tyhjä tavoite. Suomen hallitus on budjettiriihessä tehnyt tarvittavat päätökset ilmastotoimista, joita toteuttamalla Suomesta tulee maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio vuonna 2035.

Toimien vaikuttavuutta tulevat vielä arvioimaan tutkijat ja ilmastopaneeli. Jos toimia tarvitaan lisää, niitä tehdään tutkittuun tietoon perustuen. Niin sanottu perälauta ei tullut helposti ja siitä piti vääntää. Vielä näinkin syvällä ilmastokriisissä joudumme politiikassa vääntämään siitä, tehdäänkö tieteeseen perustuvia tarvittavia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Politiikassa konkreettinen tekeminen lähtee aina ensin tavoitteiden asettamisesta. Kun Antti Rinteen hallitusohjelmaan kirjattiin tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 muistan ajatelleeni, että iso osa muista puolueista ei kyllä vielä ole sisäistänyt minkälaisia toimia tavoitteen saavuttaminen vaatii. Tämä ymmärtämättömyys on näkynyt läpi koko hallitusyhteistyön. Jokaikisissä neuvotteluissa on pitänyt vääntää siitä, tehdäänkö riittävästi ilmastotoimia, jotta Suomesta saadaan hiilineutraali sovittuna ajankohtana. Aika ajoin on maalattu vihreistäkin hankalaa kuvaa siinä, että haluamme pitää kiinni sovitusta. Tehdä Suomesta sen maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion.

Kestävyysmurros on monitahoinen prosessi, joka vaatii muutoksia meidän kaikkien ajattelussa, arjen tekemisessä, aktivismissa, yrityksissä ja julkishallinnossa. Ilman ihmisten tukea muutokselle, ei sitä ole myöskään mahdollista viedä läpi neuvottelupöydissä. Joten kiitos kaikille vääntäjille, aktivisteille ja muille vaikuttajille! Ollaan taas askel lähempänä ilmaston ja luonnon kannalta kestävämpää maailmaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *