Stansvikin metsäluonto on suojeltava

Jätin tänään valtuustoaloitteen asemakaavoituksen käynnistämisestä uudelleen Stansvikinkallion osalta. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on globaali ympäristökriisi, jonka pysäyttämiseksi myös Helsingin on tehtävä osansa. Lähiluonnolla on myös suuri merkitys niin ihmisten hyvinvoinnille kuin ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Stansvikinkallioiden kaavoituksen uudelleen miettiminen luontoarvojen osalta on jo pitkään ollut vihreässä valtuustoryhmässä keskustelujen alla ja noussut meille tärkeäksi strategiatavoitteeksi. Siksi teimme asiasta myös valtuustoaloitteen. Myös muissa valtuustoryhmissä on näkynyt tukea Stansvikinkallioiden säästämiselle, mikä on ilahduttavaa luontoarvojen turvaamisen kannalta. Toivon mukaan alueen uudelleenkaavoittamiselle löytyy tukea myös kaupungin strategianeuvotteluissa.

Nykyisessä tilanteessa olisi tärkeää löytää uusi ja parempi tasapaino metsäluonnon suojelun ja rakentamisen välillä Stansvikissa. Vastaanotimme tänään valtuustossa myös adressin Stansvikin luonnon turvaamisen puolesta. Kiitos kaikille aktivisteille arvokkaasta työstä Helsingin lähiluonnon puolesta!

Valtuustoaloitteessa esitämme, että Stansvikinkallion asemakaavan esirakentamista ja tontinluovutusta lykätään. Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen arvokkaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen. Lisäksi esitämme, että Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.

Koko aloite:

Asemakaavoituksen käynnistäminen uudelleen Stansvikinkallion osalta

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on globaali ympäristökriisi, jonka pysäyttämiseksi myös Helsingin on tehtävä osansa. Lähiluonnolla on myös suuri merkitys niin ihmisten hyvinvoinnille kuin ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Laajasalon Stansvikin metsäluonto on todella monimuotoinen ja tarjoaa monipuoliset virkistysmahdollisuudet rakenteilla olevan alueen uusille sekä nykyisille asukkaille. Stansvikinkallioiden asemakaava (nro 12410) on lähiluonnon ja monimuotoisen metsäluonnon kannalta ongelmallinen ja kaventaisia alueen luontoarvoja kestämättömällä tavalla.

Edellä mainituista syistä me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) esirakentamista ja tontinluovutusta lykätään. Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen arvokkaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen. Lisäksi esitämme, että Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *