Kasvun paikka? Puheeni Helsingin strategiavaltuustossa

Helsingin uusi kaupunkistrategia osoittaa, kuinka olemme kaupunkina ja yhteiskuntana vihdoin heränneet globaaleihin ympäristökriiseihin.

Aikaistamme hiilineutraalisutavoitettamme, asetamme tavoitteen nollapäästöille, suojelemme kaupunkiluonnon monimuotoisuutta säästämällä arvokkaimmat luontoalueet rakentamiselta ja perustamalla uusia luonnonsuojelualueita joka vuosi.

Lisääntynyt ymmärrys ympäristökriisien juurisyistä on nostanut nykyisen talousjärjestelmän ongelmat pintaan. Tänä vuonna myös Euroopan ympäristökeskus (EEA) otti kantaa siihen, että saattaa olla mahdotonta täysin irtikytkeä luonnonvarojen kulutusta talouskasvusta. Talouskasvu on vahvasti linkittynyt kasvavaan tuotantoon ja kulutukseen, mitkä tällä hetkellä aiheuttavat laajamittaisia ympäristökriisejä kuten luonnon monimuotoisuuden hupenemista ja ilmaston keskilämpötilan nousemista.

Helsingin uuden strategiaesityksen nimi on Kasvun paikka. Nimen takana on monia merkityksiä, joista yhden voi ajatella viittaavan siihen kuinka kaupunkeja pidetään talouskasvun vetureina. Talouskasvun paikkoina.

Euroopan ympäristökeskus on kannustanut yhteiskuntia pohtimaan entistä tarkemmin, minkälaista kehitystä ja kasvua on ympäristön kannalta kestävää tavoitella. Tätä pohdintaa on tarpeen käydä myös Helsingissä. On selvää, että tarvitsemme taloutta turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluita väestön ikääntyessä. On selvää, että tarvitsemme lisää asuntoja ja palveluita tänne muuttaville ja syntyville uusille helsinkiläisille. Mutta emme tarvitse kasvua vain kasvun takia. Emme tarvitse ylikulutusta ja vaurauden keskittymistä.

Helsingin kaupunkistrategiaesitykseen on kirjattu, että Helsingin kehittämistä on arvioitava YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta ja että kasvun tulee olla sopusoinnussa ekologisten reunaehtojen kanssa luoden sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty eikä mikään kaupunki tai valtio ole toistaiseksi tähän pystynyt. 

Toivon että Helsingin kehitystä ja hyvinvointia mitataan ja arvotetaan entistä selkeämmin sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kautta. Toivon todella, että asetamme ekologiset reunaehdot ja ihmisten hyvinvoinnin tämän kaupungin tärkeimmiksi kasvun paikoiksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *