Helsingin uusi kaupunkistrategia on voitto luonnolle ja ilmastolle

Helsinki aikoo kiristää ilmastotoimiaan ja suojella arvokkaimmat luontoalueensa rakentamiselta. Näin linjataan pormestarin esityksessä uudeksi kaupunkistrategiaksi, joka saatuaan valtuuston hyväksynnän ohjaa Helsingin päätöksentekoa seuraavat neljä vuotta. Vihreiden kädenjälki näkyy strategiaesityksessä todella vahvasti. Listaan alle tärkeimpiä nostoja ilmaston ja luonnon kannalta:

🌿 Helsingin hiiineutraaliustavoitetta kiristetään vuodesta 2035 vuoteen 2030

🌿Helsingin tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt vuonna 2040

🌿Helsinki ei tee enää uusia investointeja bioenergiaan ja pyrkii aikaistamaan Salmisaaren hiilivoimalan sulkemist

🌿Helsingin arvokkaimmat luontoalueet suojellaan rakentamiselta

🌿 Uusia luonnonsuojelualueita perustetaan viisi vuodessa

🌿 Vartiosaari suojellaan vihdoin rakentamiselta ja osoitetaan virkistyskäyttöön

🌿 Keskuspuistoon ei rakenneta

🌿 Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuorenrannan asemakaavan kumottujen osien kanssa.

🌿 Raideliikenteeseen panostetaan

🌿 Kävelykeskustaa edistetään.

Lisäksi Helsinki panostaa laadukkaaseen koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, ottaa käyttöön terapiatakuun ja laajentaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Investointeja ulkoliikuntapakkoihin ja puistoihin lisätään. Helsinki tukee inhimillistä toipumista koronakriisistä erillisellä koronapaketilla, jonka tavoitteena on kaventaa lasten ja nuorten hyvinvointieroja sekä auttaa kulttuuri- ja tapahtuma-alaa pääsemään takaisin jaloilleen. Koko esitys kaupunkistrategiaksi on luettavissa kaupungin sivuilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *