Helsinki laatii linnustosuunnitelman!

Meillä pesii Helsingissä poikkeuksellisen monipuolinen lintulajisto verrattuna lähes kaikkiin muihin Euroopan pääkaupunkeihin.

Se ei kuitenkaan ole asia, mitä meidän kannattaa pitää itsestäänselvyytenä. Helsingin luontoa ja linnustoa on vaalittava. Siksi teimme yhdessä valtuutettu Emma Karin kanssa aloitteen siitä, että Helsinki laatisi suunnitelman linnustomme monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Lisäksi esitimme, että lintu- ja luontoharrastuksen mahdollisuuksia tulee parantaa. 

Ehdotuksemme on otettu hyvin vastaan ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut on päättänyt sitoutua linnustosuunnitelman laatimiseen lähivuosien aikana aloitteemme pohjalta! Suunnitelmaan tullaan kokoamaan toimenpiteitä kaupungin monipuolisen pesimälinnuston turvaamiseksi sekä lintu- ja luontoharrastuksen parantamiseksi.

Helsingissä pesii siis vuosittain noin 150 lintulajia ja lähes yhtä paljon pesimälajeja löytyy muista Eurooppalaisista pääkaupungeista vain Tallinnasta. Meillä on Helsingissä todella monipuolista luontoa merenrannoista Vanhankaupunginlahden lintukosteikkoihin, vanhoja metsiä, peltoja sekä monimuotoisia kulttuuriympäristöjä. Siksi täältä löytyy myös paljon erilaisia lintulajeja.

Ajattelen, että monipuolisen pesimälinnuston suojelu on samaan aikaan myös Helsingin muun monimuotoisen luonnon suojelua. Kiihtyvän luontokadon aikakaudella on todella tärkeää pitää huolta siitä, että myös ihmisasutuksen keskittymistä kuten kaupungeista löytyy monipuolisia elinympäristöjä erilaisille eliölajeille.

Toivottavasti Helsingin linnusto säilyy yhtä monipuolisena myös jatkossa ja voimme ylpeänä kutsua Helsinkiä Euroopan lintupääkaupungiksi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *