Vihreitä saavutuksia 2022 Helsingin kaupunkiympäristössä

🚶‍♀️ Kävelykeskusta etenee Esplanadin ja sen ympäristön katujen kävelykatukokeiluilla.

🌱 Uusia luonnonsuojelualueita on perustettu mm. Uutelaan, Kivikkoon ja Hallainvuoreen. Päätöksenteossa on ollut yhteensä kahdeksan uuden luonnonsuojelualueen perustaminen!

❄️ Katujen talvihoitoa ja talvipyöräilyn edellytyksiä pidetty esillä ja parannettu. Kaupunki otti Hämeentien lumenkuljetuksen vastuulleen.

🚋 Raide-Jokeri valmistumassa jo ensi syksyksi, Kruunuvuoren raitiotie ja Kalasatama-Pasila-raitiotie rakentuvat, Länsi-Helsingin raitotien ja Viikin-Malmin ratiotien suunnittelu etenee.

🚴‍♀️ Pyöräilyn baanaverkkoa edistetään nopeammin ja esimerkiksi Pohjoisbaanan yleissuunnitelma hyväksyttiin.

🌲 Kaupungin luonnonhoitoa kehitetään metsien luontaista vanhenemista ja monimuotoisuutta paremmin tukevaksi.

🦅 Rakentamisen linnustovaikutuksiin kiinnitetty enemmän huomiota ja tavattu luontojärjestöjä aiheesta.

🏡 Puurakentaminen edistyy vauhdilla: Hermanninrantaan päätettiin tehdä kokonainen puurakenteinen kaupunginosa ja Kehittyvä Kerrostalo -ohjelmassa kokeillaan lukuisia puurakenteisia kerrostalohankkeita, mm. hirsirakenteista kerrostaloa.

🌱 Vartiosaarta kaavoitetaan luontoalueeksi ja virkistyskäyttöön ja myös Kivinokan tulevaisuus sinetöidään kaavoituksella luonto- ja virkistysalueeksi.

🦔 Luonnontilaisia eläimiä autetaan. Korkesaaren eläinpelastuksen puhelinpalvelun rahoitus turvattiin.

🐟 Vanhankaupunginkosken pato päätettiin purkaa.

🚋 Helsingin hiilineutraaliusohjelma päivitettiin vastaamaan hiilineutraaliustavoitetta 2030 ja keinoja nopeuttaa liikenteen päästövähennyksiä selvitetään.

🚗 Pysäköintipolitiikka uudistettiin reilumpaan ja järkevämpään suuntaan – eli siirrytään pikkuhiljaa pois siitä, että valtavan suuri tila kaupungista on varattu autojen säilytykseen, sen sijaan että olisi tilaa ihmisille ja elämälle.

🌳 Lukuisia pienempiä esityksiä, päätöksiä ja keskusteluja puiden ja katukasvillisuuden lisäämisestä kaavoissa ja katusuunnitelmissa.

Vihreät Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa, eli lautakunnan puheenjohtaja Anni Sinnemäki, Otso Kivekäs ja minä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *