Metsävaalit 2023

Kevään 2023 eduskuntavaalit ovat metsävaalit.

Suomen metsiä on hakattu liikaa. Hiilinielu on romahtanut ja metsäluonto köyhtynyt. Tämä ei ole mielipidekysymys, vaan tieteellisesti todennettu fakta. Tiedeyhteisö on jo pitkään varoittanut Suomen metsien liian intensiivisestä käytöstä. Nämä varoitukset ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville, kun metsäteollisuus on samaan aikaan jakanut virheellisiä väitteitään suomalaisen metsien käsittelyn kestävyydestä. Viimeistään nyt kun metsiemme hiilinielut ovat romahtaneet ja yli kolmannes kaikista uhanalaisista lajeistamme elää metsissä ei pitäisi olla kenellekään epäselvää, miten suuri valhe on väittää, että Suomen metsätalous on kestävällä pohjalla.

Synkästä tilanteesta huolimatta toivoa on. Keinot metsien hiilinielujen vahvistamiseen ja metsäluonnon elvyttämiseen on olemassa. Nyt ne on vain otettava käyttöön.

Suomen ympäristöpolitiikan uskottavuutta määrittää lähivuosina se, miten onnistumme pelastamaan metsämme. Samalla kun puolustamme hiilinieluja, puolustamme metsäluonnon monimuotoisuutta, uhanalaisia soita ja kosteikkoja. Metsätaloutta on mahdollista harjoittaa luonnon kannalta kestävämmin niin, ettei vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja kerrostunutta metsäluontoa hävitetä.

–> Metsähakkuita on rajoitettava. Tähän voidaan puuttua esimerkiksi uudistamalla metsälain vaatimuksia tai tukemalla rahallisesti metsänomistajia hiilinielujen ylläpitämisessä ottamalla käyttöön kasvatusmaksu.

–> Suojellaan kaikki valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät.

–> Siirrytään luontoa ja ilmastoa paremmin kunnioittaviin metsien käsittelymenetelmiin. Puututaan liian rajuihin harvennushakkuisiin ja siirrytään avohakkuuperusteisesta metsien käsittelystä jatkuvaan kasvatukseen.

–> Otetaan käyttöön maankäytön muutosmaksu. Kyse on maksusta, joka maksetaan aivan kaikesta metsien raivauksesta, kuten esimerkiksi asuinalueen rakentamisesta metsätilkun päälle tai pellonraivauksesta.

–> Metsäteollisuuden on aika uudistua, kuten muidenkin teollisuuden alojen ilmastokriisin edetessä. Tarvitaan korkeamman jalostusarvon tuotteita ja biotalouden arvonlisän nostoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *