Helsinki aikoo asettaa rajat luonnon heikentämiselle

Luonnon heikentämiselle on asetettava rajat myös kaupungissa. Tätä esitin valtuustoaloitteessani, joka sai eilen myönteisen vastauksen kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Kun Helsingin ympäristöpolitiikan kokonaisuutta päivitetään parhaillaan, tulemme asettamaan tavoitteen Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyydelle päivityksen yhteydessä.

Esitin aloitteessani, että Helsinki asettaa tavoitteen luonnon kokonaisheikentämättömyyden turvaamiseksi vuoden 2021 tasoon vuoteen 2030 mennessä ja selvittää parhaita ja tehokkaimpia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Aloitteellani oli laaja 30 valtuutetun tuki.

Kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa on aika pitkään totuttu näkemään rakentamattomat luontoalueet ikäänkuin ylimääräisenä varastona rakentamatonta maata, joka voidaan tarpeen vaatiessa ottaa käyttöön rakentamista varten. Ei ehkä olla ajateltu, että näillä alueilla on arvoa itsessään ja että ne ovat suorastaan välttämättömiä kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille.

Helsingissä tämän asian suhteen on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä viime vuosien aikana ja luontoalueiden arvo ymmärretään nykyään melko hyvin. Silti meilläkin on kehitettävää siinä miten seuraamme ja pidämme huolta kaupunkiluonnon tilasta.

Kokonaisheikentymättömyystavoitteen seuraaminen edellyttää, että luonnon monimuotoisuuden tilaa voidaan seurata ja sen muutosta mitata. Helsingissä on käynnissä useita hankkeita, jotka tähtäävät tähän. Vuonna 2021 toimialalla valmisteltiin kymmenvuotis suunnitelma luonnon tilan seurannasta ja sen mukaiset seurannat on aloitettu vuonna 2022. Luontoseurannan tietojen pohjalta voidaan kehittää luonnon monimuotoisuutta kuvaavia indeksejä. Vuonna 2023 erityisenä projektina Helsingissä on monimuotoisuuspotentiaalin arviointikriteeristön kehittäminen rakennetuille viheralueille.

Kaupungin kasvaessa rakentaminen on ohjattava muualle kuin arvokkaimmille luontoalueille. Näin olemme kirjanneet myös Helsingin kaupunkistrategiaan. Seudullinen näkökulma, luonnon ennallistaminen ja ekologinen kompensaatio tulevat myös olemana tärkeitä näkökulmia ja työkaluja kun pyrimme pysäyttämään luontokadon kaupungissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *