Pelastetaan Itämeri / Vi måste rädda Östersjön

(På svenska nedan)

Muistatko viime kesän? Muistatko auringon lämmittämät rantakalliot jalkojen alla, tuulenvireen kasvoilla ja suolaisen meren tuoksun? Kun puhutaan Itämerestä moni ajattelee juuri näitä hetkiä. Itselle Itämerestä tulee ennen kaikkea mieleen lapsuuden purjehdusreissut Saaristomerellä ja nykyään omalla veneellä tehdyt retket Helsingin edustan saariin.

Itämeren suojelusta puhutaan lähes poikkeuksetta intohimoisesti eri puolueiden suulla, mutta riittävän vaikuttaviin toimiin ja konkreettisiin muutoksiin vain harva on valmis.

Ainutlaatuista Itämerta uhkaa voimakas rehevöityminen, ilmastonmuutos ja luontokato. Merenpohjassa on laajoja, hapettomia alueita, joista elämä on kadonnut. Rannikkoalueet ovat ruovikoituneet ja mökkirannassa sinilevä tekee vedestä uimakelvotonta.

Itämeren kohtalon ratkaisee lopulta maatalouspolitiikka ja metsätalous. Itämeren saastuminen ei johdu merellä tapahtuvista asioista, vaan maalta tulevasta ravinnekuormasta.

Mitä tehdä?

👉Maataloustukemme kohdentuvat edelleen pitkälti Itämerta rehevöittävään eläintuotantoon. Nämä tuet on suunnattava vahvemmin tukemaan kasviperäisempää ruoantuotantoa, jatkuvaa kasvipeitteisyyttä pelloilla ja muita maatalouden ympäristötoimia. 

👉Viljelijöiden on saatava suurempia ympäristökorvauksia.

👉Meidän on tuettava kierrätyslannoitteiden ja maata parantavien viljelymenetelmien käyttöä. Tarvitsemme tiukat rajoitukset ravinnepäästöille ja lannanlevitys on minimoitava.

Jos haluat, että Suomessa tehdään seuraavan neljän vuoden aikana Itämeren tilaa parantavaa politiikkaa, kannattaa äänestää sellaista puoluetta, joka on aidosti valmis toimiin Itämeren pelastamiseksi. Vain uudistamalla maatalouden tukijärjestelmää ja asettamalla tiukkoja rajoja päästöille, voimme saavuttaa Itämeren hyvän tilan.

______________________________________________________________________________________________________________________

Kommer du ihåg du förra sommaren? Minns du de solvarma strandklipporna under dina fötter, vinden i ansiktet och doften av det salta havet? När man pratar om Östersjön tänker många på dessa sköna stunder. För mig påminner Östersjön först och främst om barndomens seglatser i Skärgårdshavet och numera om resor med min egen båt till öarna utanför Helsingfors kust.

De flesta politiker och partier talar ofta passionerat om att skydda Östersjön, men få är beredda att vidta tillräckligt effektiva åtgärder för att få vårt hav i skick.


Vår unika Östersjön hotas av kraftig övergödning, klimatförändringen och förlust av den biologiska mångfalden. Det finns stora syrefria områden på havsbottnen där livet har försvunnit. Kustområdena har blivit igenväxta och blågröna algerna blomstrar om somrarna.

Östersjöns öde kommer i slutändan att avgöras av jordbruket och skogsbruket. Föroreningen av Östersjön orsakas inte av vad som händer i havet, utan av näringsämnen som kommer från land.

Vad kan vi göra?

👉Våra jordbruksstöd riktas ännu också i stor del till djurproduktionen. Dessa subventioner måste styras om i större utsträckning för att stödja en mer växtbaserad livsmedelsproduktion, kontinuerlig grödtäckning på åkrarna samt andra miljövänliga åtgärder inom jordbruket. 

👉Lantbrukarna måste få högre miljöersättningar.

👉Vi måste stödja användningen av återvunna gödselmedel och markförbättrande jordbruksmetoder. Vi behöver strikta gränser för utsläppen av näringsämnen och spridningen av gödsel måste minimeras.

Om du vill att Finland för en politik som förbättrar Östersjöns tillstånd under de kommande fyra åren lönar det sig att rösta på ett parti som verkligen är berett att vidta åtgärder för att rädda Östersjön. Endast genom att förnya stödpolitiken och sätta strikta gränser på näringsbelastningen kan vi rädda Östersjön.

pasanenamandaKommer du ihåg du förra sommaren? Minns du de solvarma strandklipporna under dina fötter, vinden i ansiktet och doften av det salta havet? När man pratar om Östersjön tänker många på dessa sköna stunder. För mig påminner Östersjön först och främst om barndomens seglatser i Skärgårdshavet och numera om resor med min egen båt till öarna utanför Helsingfors kust.
De flesta politiker och partier talar ofta passionerat om att skydda Östersjön, men få är beredda att vidta tillräckligt effektiva åtgärder för att få vårt hav i skick.
Vår unika Östersjön hotas av kraftig övergödning, klimatförändringen och förlust av den biologiska mångfalden. Det finns stora syrefria områden på havsbottnen där livet har försvunnit. Kustområdena har blivit igenväxta och blågröna algerna blomstrar om somrarna.
Östersjöns öde kommer i slutändan att avgöras av jordbruket och skogsbruket. Föroreningen av Östersjön orsakas inte av vad som händer i havet, utan av näringsämnen som kommer från land.
Vad kan vi göra?
👉Våra jordbruksstöd riktas ännu också i stor del till djurproduktionen. Dessa subventioner måste styras om i större utsträckning för att stödja en mer växtbaserad livsmedelsproduktion, kontinuerlig grödtäckning på åkrarna samt andra miljövänliga åtgärder inom jordbruket. 
👉Lantbrukarna måste få högre miljöersättningar.
👉Vi måste stödja användningen av återvunna gödselmedel och markförbättrande jordbruksmetoder. Vi behöver strikta gränser för utsläppen av näringsämnen och spridningen av gödsel måste minimeras.
Om du vill att Finland för en politik som förbättrar Östersjöns tillstånd under de kommande fyra åren lönar det sig att rösta på ett parti som verkligen är berett att vidta åtgärder för att rädda Östersjön. Endast genom att förnya stödpolitiken och sätta strikta gränser på näringsbelastningen kan vi rädda Östersjön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *