Hiilen aika lähestyy loppuaan

Tällä viikolla tapahtuu jotain historiallista. Toinen Helsingin jäljellä olevista hiilivoimaloista suljetaan. Kohta Hanasaaren hiilikasa katoaa kokonaan Helsingin kaupunkikuvasta.

Hiilen aikakausi lähestyy loppuaan. Kyseessä ei ole mikään itsestään tapahtuva kehitys, vaan pitkällisen työn ja vaikuttamisen tulos. Silloin kun vihreät ensimmäisen kerran alkoivat ajamaan hiilivoimaloiden alasajoa Helsingissä, meille sanottiin, että se on mahdotonta ja liian tappiollista.

Nyt hiilen polttaminen on puolestaan niin tappiollista, että voimaloita kannattaa ajaa alas ja siirtyä muihin lämmitysmuotoihin. Päästökaupalla on ollut iso merkitys, samoin fossiilisten verotuksella, Suomen ja Helsingin hiilienutraaliustavoitteilla, kansallisella kivihiilikiellolla sekä kestävämpien vaihtoehtojen tukemisella. Mitään näistä ohjauskeinoista ei olisi ilman aktiivista kansalaisvaikuttamista ja ihmisten tukea ilmastokriisin vastaiselle taistelulle.

Hanasaaren voimalan sulkeminen aiheuttaa Helsingin energialle 40% päästövähennyksen vuoteen 1990 verrattuna ja sillä on merkittävä vaikutus Helsingin ja koko Suomen päästöihin. Tämä on Helsingin suurin yksittäinen päästöjä vähentävä askel.

Päätös Hanasaaren hiilivoimalan lopettamisesta tehtiin jo vuonna 2015 ja siirtymäaika on ollut yli seitsemän vuoden mittainen. Vuoden 2015 syksyllä Vihreät tekivät hartiavoimin töitä vakuuttaakseen Helsingin valtuuston enemmistön, että kivihiilestä luopuminen kannattaa. Nyt Hanasaaren hiilivoimalam korvaava sähkön- ja lämmöntuotanto on tehty ja voimalaitos on aika sulkea.

Tulevaisuuden sähköntuotanto on ennen kaikkea uusiutuvaa, ja myös Helen on investoinut tuuleen ja aurinkoon mittavasti. Tulevaisuuden lämmöntuotanto sähköistyy ja hajautuu, Vuosaaren biolämpölaitos on toivottavasti väliaikainen ratkaisu, jonka maalämpö, hukkalämmöt, varastointi ja sähkökattilat ja lämpöpumput korvaavat kohtuullisessa ajassa.

Seuraava haaste onkin päästä pikaisesti eroon bioenergiasta ja luoda tiukat kestävyyskriteerit bioenergian käytölle. Näitä työstetään jo nyt EU:ssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *