Kaupunkiluontoa huomioidaan jatkossa paremmin rakennettavilla alueilla – Helsingin rakennusjärjestys päivitettiin

Hyväksyimme eilen Helsingin valtuustossa uuden rakennusjärjestyksen, jossa annetaan kaupungin omat määräykset siitä, miten rakentamista tulee toteuttaa. Minimivaatimukset ja reunaehdot tulevat laista, mutta rakennusjärjestyksessä määrätään paikallisiin olosuhteisiin perustuvat reunaehdot rakentamiselle.

Uuteen rakennusjärjestykseen tuli tiukennuksia siihen, miten puita tulee säilyttää: puita saa jatkossa kaataa vain, jos lupa antaa siihen oikeuden. Pääsääntö siis on, sekä rakennetuilla että rakentamattomilla tonteilla, että puut pitää säilyttää. Lintujen pesimäaikana kaadettavat puut on tutkittava pesimärauhan turvaamiseksi. Jos puita on kaadettava, uusi rakennusjärjestys velvoittaa istuttamaan niitä lisää.

Tonttien pihoille tulee istuttaa monipuolista kasvilajistoa, jollei ole perusteltua syytä säilyttää niitä luonnonmukaisena ja uudis- ja lisärakennusten on luvan yhteydessä selvitettävä, miten ne täyttävät Helsingin viherkertoimen. Omakoti- ja paritalojen talousrakennusten katot toteutettava viherkattoina, jollei niille sijoiteta aurinkopaneeleja tai -keräimiä.

Rakennusjärjestykseen lisättiin myös määräyksiä hulevesien viivyttämisestä ja siitä, että vettä läpäiseviä pintamateriaaleja on lähtökohtaisesti käytettävä pihamaata rakentaessa. Ilmastokriisin myötä sademäärät tulevat lisääntymään näillä leveysasteilla ja siksi on tärkeää, että emme anna hulevesien huuhtoutua suoraan kaikkine epäpuhatuksineen kaupunkivesistöihimme ja Itämereen.

Lisäksi rakennusjärjestyksessä ohjataan uudelleen käyttämään rakennusmateriaaleja. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä rakentamisesta ja siinä käytettävistä materiaaleista syntyy mittavat päästöt ja näitä saadaan vähennettyä tehokkaiten suosimalla kiertotaloutta. Rakennusjärjestyksessä esimerkiksi määrätään nyt, että mikäli rakennuksessa on käyttökelpoisia rakennusosia, on ne irotettava uudelleen käyttöä varten rakennuksen purkamisen yhteydessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *