Laajennetaan Sipoonkorven kansallispuistoa Östersundomiin!

Miltä kuulostaisi Sipoonkorven kansallispuiston laajentaminen Östersundomiin ja merelle asti? Jos jossain Helsingissä on arvokasta luontoa niin Östersundomissa. Siksi teimme Emma Karin kanssa yhdessä aloitteen siitä, että Sipoonkorven kansallispuistoa voisi laajentaa rannikolle asti keinona suojella lisää luontoa, turvata ekologisia yhteyksiä ja parantaa virkistysmahdollisuuksia ja jakaa virkistyskäytön tuomaa kulutusta laajemmalle alueelle. 

Käsittelimme aloitevastausta viime viikolla kaupunkiympäristölautakunnassa. Aloitevastauksessa kannustamme toimialaa suunnittelemaan Östersundomiin uusia laadukkaita luonnonsuojelualueita luonnonsuojelualueohjelman seuraavalle toteutuskaudelle 2025−34. Kiinnitimme lisäksi huomioita alueiden välisiin ekologisiin yhteyksiin ja päätimme kannustaa kaupunkia avaamaan keskustelut valtion kanssa kansallispuiston laajentamisesta tarkoituksenmukaisessa ajankohdassa. Kansallispuistot nimittäin perustetaan valtion omistamille maille ja siihen tarvitaan valtion ympäristöhallinnon tuki.

Östersundomia kaavoitetaan nyt uudelleen, sillä edellinen kaava kaatui oikeudessa luontoarvojen liian vähäisen huomioinnin takia. Nyt yhtenä keskeisenä tavoitteena kaavoitukselle on määritelty viher- ja virkistysverkoston vahvistaminen alueella. Erityisen tärkeää on ekologisten yhteyksien turvaaminen Mustavuoren lehdoista Östersundomin lintuvesiin ja Natura-alueilta Sipoonkorpeen. Tulemme käsittelemään Östetsundomin suunnitteluperiaatteita kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2023, jonka jälkeen aloitetaan kaavaluonnoksen valmistelu.

Östersundomin kahden Natura-alueen eli Sipoonkorven sekä Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien luontoarvot ovat monipuolisia ja valtakunnallisesti merkittäviä. Östersundomin monipuolinen linnusto on myös yksi syistä siihen, että voimme kutsua Helsinkiä Euroopan lintupääkaupungiksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *