Lisääntyneet metsähakkuut ja suojelualueiden vähyys uhkaavat monia ympärivuotisia lintulajejamme

Posted on Posted in Uncategorised
Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon ja Metsähallituksen Luontopalvelujen tutkijoiden kanssa yhteistyössä tehty tutkimus osoittaa, kuinka lisääntyneet metsähakkuut ovat etenkin Etelä-Suomessa ajaneet monet yleisistä lintulajeistamme ahtaalle.
 
Tutkimusjakson aikan merkittävästi vähenivät hömö- ja töyhtötiainen, kuukkeli, pyy ja käpytikka. Koska luonnonsuojelualueita on Etelä-Suomessa vähemmän ja ne ovat kooltaan myös pieniä, on ympäröivien metsien hoidolla paljon merkitystä lajien elinvoimaisuuteen.
 
Metsäluonnon yksipuolistuminen ja elinympäristöjen pirstaloituminen on suurin syy Suomen lajien uhanalaisuuteen. Etenkin Etelä-Suomeen tarvitaan lisää suojelualueita. Suomen hallitus on käynnistänyt mittavan Helmi-ympäristöohjelman, jossa kunnostetaan uhanalaisten lajiemme elinympäristöjä – tämä on todella tärkeää. Luonnonsuojelun lisäksi tarvitaan toimia myös metsätalouden muuttaamiseksi ekologisesti kestävälle pohjalle.
 
 
 
 
Kuva: Salla Merikukka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *