Haen Vihreiden nuorten hallitukseen! – Miksi?

 

Viime vuoden syksynä sukelsin tietämättäni Vihreän politiikan syvään päätyyn lähtiessäni vähän ujona ehdolle HYYn edustajistovaaleihin. Nyt vuotta myöhemmin olen toiminut vuoden HYYn Vihreiden edustajistoryhmän toisena puheenjohtajana, käynyt läpi ensimmäisen vaalikampanjani kevään kuntavaaleissa ja toiminut syksyn alusta lähtien varavaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa ja myös muissa luottamustoimissa Helsingin kaupungilla. Lisäksi Vihreät nuoret valitsivat minut yhdeksi edustajakseen Vihreiden puoluevaltuuskuntaan, mistä olen todella otettu.

 

Haen nyt Vihreiden nuorten hallitukseen, sillä haluan oppia lisää politiikan tekemisestä ja edistää minulle ja maailmalle tärkeitä asioita. Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriopiskelijana haluan nostaa esille erityisesti ympäristökysymyksiä, joita itse asiassa mieluummin kutsuisin kestävyyskysymyksiksi. Ympäristöasiat ovat vaikeita. Vaikka ihmiskunnan selviytyminen on viime kädessä riippuvaista elinkelpoisesta ympäristöstä, on ympäristöongelmista vaikea puhua ja niiden esillä pitäminen julkisessa keskustelussa on hankalaa. Ympäristöongelmat koetaan joskus niin suuriksi ja ahdistaviksi, että on helpompi olla ajattelematta niitä ollenkaan. Niiden vaikutukset ihmisiin ovat usein myös epäsuoria, mikä myös vähentää uutisarvoa nopean tiedon ja sensaatiouutisoinnin maailmassa. Moniulotteisiin kestävyysongelmiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen, ei myöskään ole olemassa yksinkertaisia patenttiratkaisuja, eikä kyseisiä ongelmia myöskään välttämättä voida edes ratkaista lopullisesti.

 

Ympäristötieteilijänä olen pettynyt valtavirran ympäristöpolitiikkaan. Vaikka päästökauppa, ympäristöverot ja rajoitukset, informaation lisääminen ja kansainväliset sopimukset ovat kaikki hyviä keinoja pyrkiä vähentämään ympäristölle aiheuttamaamme taakka, eivät ne yksin riitä. Ilmastonmuutos, biodiversiteetin hupeneminen ja aineiden häiriintyneet kierrot johtuvat pohjimmiltaan kestämättömästä elämäntavastamme ja globaaleista yhteiskunnallisista ja taloudellisista rakenteista, jotka ajavat ihmisiä ja yrityksiä toimimaan kestämättömällä tavalla. Kyseinen järjestelmä on esimerkiksi riippuvainen ihmisten korkeasta kulutuksesta pitääkseen maailmantalouden ja kansantaloudet raiteillaan. Jokaista zero-waste kampanjaa kohden käytetään tuhatkertainen määrä varallisuutta ihmisten kulutusinnon nostattamiseksi mainonnan avulla. Ympäristöveroja ja taloudellisia ohjauskeinoja käytetään vain niin kauan, kun ne eivät aidosti uhkaa yritysten taloudellisia toimintamahdollisuuksia. Sitovia kansainvälisiä sopimuksia ei ikinä synny, kun globaali systeemi kannustaa kaikkia viime kädessä ajamaan vain omaa etuaan.

 

Ympäristöongelmat nähdään vieläkin liian usein omana siilonaan siiloutuneessa yhteiskunnassamme. Luontoa suojellaan määrittämällä luonnonsuojelualueita ja asettamalla rajoituksia ihmistoiminnalle, kun katseet pitäisi oikeastaan kääntää niihin tahoihin ja rakenteisiin, jotka ovat aiheuttaneet kyseiset ongelmat alun alkaen. Kestävyysongelmien ratkaisussa eri toimijoiden ja tieteenalojen yhteistyö on tärkeää: ilmastonmuutosta eivät ratkaise yksin luonnontieteilijät, insinöörit kuin yhteiskuntatieteilijätkään, poliitikoista puhumattakaan. On löydettävä uusia ennakkoluulottomia tapoja toimia, jotta löydämme ratkaisuja, joissa yhdistyy niin inhimillinen kuin ekologinen kestävyys. On kyseenalaistettava valtarakenteita ja talouden rakenteita, jotka ajavat kestämättömään toimintaan.

 

Politiikka on minulle enemmän kestävyystieteellinen projekti, kuin päämäärä itsessään. Haluan etsiä tieteen ja politiikan avulla keinoja puuttua yhteiskuntamme kestämättömiin rakenteisiin. Haluan herättää rohkeampaa ja ennakkoluulottomampaa keskustelua ympäristöongelmista ja niiden ratkaisuista, vaikka minulla ei vielä valmiita ratkaisuja olekaan. Ennen oikeita ratkaisuja on kuitenkin tärkeää kysyä myös oikeita kysymyksiä.

 

Vihreiden nuorten hallituksessa haluaisin nostaa ympäristöasiat uudestaan agendalle ja tuoda uusia lähestymistapoja ja näkökulmia esimerkiksi Vihreiden nuorten ympäristöohjelmaan, jota päivitetään seuraavan hallituskauden aikana. Haluan myös haastaa Vihreän liikkeen yhdessä Vihreiden nuorten kanssa pitämään ympäristöasioita väsymättömästi esillä. Vanhojen mantrojen toistaminen ei yksinään riitä, vaan on aktiivisesti myös etsittävä uusia ratkaisumalleja yhteistyössä tieteentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Einsteinin sanoin: “Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.”

 

Ympäristöteemojen lisäksi haluan kehittää Vihreitä nuoria monikielisempään suuntaan, jotta myös ei-suomenkieliset nuoret tuntevat itsensä tervetulleiksi mukaan toimintaan. Kansainvälisyys ja yhteistyö niin Euroopan tasolla FYEG:in (Federation of European Young Greens) kautta kuin globaalisti Global Young Greens-järjestön kanssa yhteistyössä on myös lähellä sydäntäni.

 

Jos haluat tietää lisää kannoistani tai jutella muuten vain vihreästä politiikasta, ole ihmeessä yhteydessä esimerkiksi facebookin, instagramin tai twitterin kautta 🙂

Ehdokasesittelyni Vihreiden nuorten sivuilla löytyy täältä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *