Vaalivideo / Valvideo

 

Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan torjua ilmastonmuutosta ja pysäyttää kuudennen sukupuuttoaallon.

Nyt tarvitaan tekoja ilmaston ja luonnon puolesta. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen systeemimuutoksen kestävämpään yhteiskuntaan, jossa ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja jossa hyvinvointimme ei rakennu ekologiselle velalle.

Näytä luontosi ja käytä ääntäsi kevään vaaleissa luonnon ja ilmaston puolesta! Ennakkoäänestys 3.-9.4. ja vaalipäivä 14.4.!

____

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill bromsa upp klimatförändringen och stoppa det sjätte massutdöendet av arter.

Nu behövs det klimatgärningar. Vi behöver en omfattande systemförändring till ett hållbarare samhälle, där klimatpåverkningar tas i beaktande i allt beslutsfattande och där vår välfärd inte byggs på ekologisk skuld på kommande generationers bekostnad.

Visa din natur och rösta i vårens val! Förhandsröstningen är 3.-9.4. och valdagen 14.4.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *