Suomen kestävän kehityksen politiikkaa on parannettava ensi hallituskaudella!

Viime viikolla julkaistiin Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi. Suomi sai arvosanaksi 7. POLKU2030-hankkeessa arvioitiin Suomen onnistumista kestävän kehityksen edistämisessä sekä ehdotettiin konkreettisia suosituksia jatkosuunnista.
 
Suomen suurimmat haasteet kestävässä kehityksessä liittyvät ilmastonmuutokseen, ympäristön tilaan ja kulutukseen sekä yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Suomen suurin etu on vakaa yhteiskunta, toimiva demokratia ja halu toteuttaa kansalaisten osallisuutta.
 
Elämme tällä hetkellä yli maapallon ekologisten rajojen, mikä aiheuttaa niin ilmastonmuutosta kuin luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja muita ympäristöongelmia. Tarvitaan kiireellisiä toimia, joiden avulla elämäntapamme saadaan ekologisesti kestävälle pohjalle. Yhteiskunnallisen muutoksen on kuitenkin tapahduttava sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioiden. Tämän takia tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden yhteensovittamisesta.
 
YK:n Agenda2030 Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kokonaisvaltainen kehikko siitä, miten sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää maailmaa tulisi edistää. Toistaiseksi yksikään maa ei kuitenkaan ole esittänyt uskottavaa suunnitelmaa siitä, miten Agenda2030 tavoitteisiin päästään.
 
Seuraavan hallituksen tulee laatia kestävän kehityksen tiekartta vuoteen 2030 ja Agenda2030 tavoitteisiin pääseminen tulee ottaa hallitusohjelman perustaksi. Tehdään Suomesta esimerkkimaa siinä, miten sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilittomaan ja luonnon kannalta kestävään yhteiskuntaan saadaan aikaiseksi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *