Miksi Amanda? Risto “Ripa” Willamo, ympäristönsuojelutieteen yliopiston lehtori

Ripa Willamo, meidän ympäristönsuojelutieteen lehtori on inspiroinut satoja ellei tuhansia ympäristötieteilijöitä syväluotaavilla ja pedagogisesti upeilla luennoillaan. Ripa on haastanut meitä ajattelemaa asioita monista eri näkökulmista, käyttämään filosofiaa apuna maailman ymmärtämisessä ja kannustanut meitä kokonaisvaltaiseen ajatteluun.

Me eletään monimutkaisessa maailmassa, jossa ihminen aiheuttaa monenlaisia ongelmallisia muutoksia ympäristössään. Näiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan tieteteidenvälistä kokonaisvaltaista ymmärrystä niin ihmisen, yhteiskunnan kuin luonnon toiminnasta. Ympäristöongelmat on usein aiheuttanut liian kapeakatseinen lähestymistapa asioihin, jossa ympäristövaikutuksia ei olla osattu ottaa huomioon. Einsteinin sanoin, emme voi ratkaista ongelmia samalla ajattelutavalla kuin mitä me käytimme niitä luodessamme. Tarvitaan uudenlaista kokonaisvaltaista ajattelua, ja sitä olen oppinut etenkin Ripalta.

—–

Lektor i miljöskyddsvetenskap Ripa Willamo har lärt mej framförallt att tänka tvärvetenskapligt och ta flera olika synpunkter i beaktande då vi funderat över lösningar till komplicerade miljöproblem. Flera av våra nuvarande miljöproblem har förorsakats av för enkla och ensidiga förhållningssätt till saker, som har lett till att miljöpåverkningar glömts bort. Så som Einstein har poängterat kan vi inte lösa problem med samma sortens tänkande som vi använt då vi skapat problemen. Därför behöver vi ett nytt sätt att se på saker från flera olika synvinklar med hjälp av olika vetenskapsinriktningar. Bland annat det har jag lärt mej av Ripa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *