Keskustatunneli ei edistä ilmastokestävää kaupunkia

Ensi viikolla (17.9.2019) kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn tulee alustava suunnitelma keskustatunnelista, eli Helsingin keskustan alle suunnitellusta autotunnelista.

Keskustatunneli on kuolleena syntynyt ajatus. 1,4 miljardia euroa tunneliin, joka lisää autoilun päästöjä ja hyödyttää marginaalista osaa helsinkiläisistä? Samalla rahalla rakentaisi viidet kruunusillat tai pyörittäisi kaikkia Helsingin kouluja ja päiväkoteja vuoden ajan.

Keskustatunneli ei tuo helsinkiläisille merkittävää lisäarvoa. Se ei mahdollista uutta asuntotuotantoa tai muitakaan kaupunkia hyödyttäviä investointeja. Se lähinnä mahdollistaa Helsingin keskustan ali läpiajon yksityisautolla. Tunnelin sisääntuloväylät tuhoaisivat arvokasta kulttuuriympäristöä esimerkiksi Siltavuoren rannassa Kruunuhaassa.

Helsingin kävelykeskustaa voi laajentaa aivan hyvin ilman miljardien tunnelihanketta. Keskustan ruuhkautumista torjutaan parhaiten joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä kehittämällä ja ottamalla käyttöön ruuhkamaksut. Rakentamalla lisää autoteitä lisäämme vain autoilua ja siitä koituvia päästöjä. keskustatunneli on räikeästi ristiriidassa Helsingin hiilineutraaliustavoitteen kanssa.

Nykyisessä maailman tilanteessa jokaisen investoinnin pitäisi tähdätä ilmastonmuutoksen torjumiseen ei sen kiihdyttämiseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *